Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/22-module 1 Omgaan met relaties en seksualiteit in het (buitengewoon) basisonderwijs

module 1: (bu)bao 

Deze nascholing richt zich naar schoolteams basisonderwijs die willen werken aan het thema Relaties en Seksualiteit. Op school word je op zeer uiteenlopende manieren geconfronteerd met het thema relaties en seksualiteit. Er kunnen zich incidenten voordoen, ouders of leerlingen kunnen vragen stellen, je kan als school in het kader van Zill meer aandacht willen besteden aan Relationele en Seksuele Vorming,..  

Dit project vertrekt van de noden en vragen van jouw schoolteam en gaat op zoek naar een gepast antwoord. 

Doelstellingen:

module 1: (bu)bao 

Omdat het over een project op maat van de school gaat, kunnen de doelstellingen variëren. Hieronder vind je de meer algemene doelstellingen.  

 • De deelnemers kunnen het gedrag van kinderen bekijken als een uiting van hun ontwikkeling en/of een onderliggende hulpvraag 
 • De deelnemers kunnen op een pedagogisch aangepaste wijze reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen, aansluitend bij het pedagogisch beleid van de school 
 • De deelnemers kunnen werken aan krachtlijnen voor een visie en beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit  binnen het pedagogisch project van de school 
 • De deelnemers kunnen reflecteren over het eigen professioneel handelen in relatie tot het behandelde thema 

Afhankelijk van  het concrete onderwerp kunnen andere en concrete doelstellingen beoogd worden. Bijvoorbeeld in een school waar handvatten voor de aanpak van een transgender leerling gevraagd worden, zijn de doelstellingen gelinkt aan die vraag.  

Doelgroep:
 • Schoolteams (bu)bao 
 • Teams internaten 
 • CLB teams 
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit project biedt nascholing op maat van de school. De concrete inhoud van de nascholing wordt vastgelegd in samenspraak met de school die de aanvraag doet. De meeste vragen van scholen gaan over de thema’s beleid, seksuele ontwikkeling, leerlijnen RSV en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er wordt altijd gewerkt met een combinatie van kennis overdragen en via interactieve werkvormen werken aan attitudes en vaardigheden. De aangebrachte kennis wordt toegepast via concrete opdrachten en oefeningen. Indien mogelijk en gewenst wordt er gewerkt met concrete casussen van de school zelf. 

Strategie en methode:

Dit project is een aanbod op maat van de school en bestaat uit een pedagogische studiedag of een personeelsvergadering over een samen vastgelegd thema. 

De sessies binnen het project worden opgebouwd op basis van het KAVES schema. De manier van werken is concreet en interactief. Het KAVES-model helpt om de doelstellingen, de inhoud en de werkvormen op elkaar af te stemmen. 

 • Kennisverwerving: overbrengen kennis 
 • Attitudes vormen: opvattingen, overtuigingen, meningen, standpunten en visies bespreken 
 • Vaardigheden aanleren: communicatievaardigheden, een methode kunnen toepassen 
 • Emoties leren hanteren: omgaan met gevoelens, emoties of emotionele ervaringen  
 • Steun vinden: alle bronnen, mensen, procedures kennen die kunnen helpen in een situatie 

In elke sessie wordt inhoudelijke kennis aangeleverd op verschillende manieren: via een presentatie, teksten, enz. Er wordt gewerkt aan vaardigheden en attitudes door interactieve werkvormen zoals onder andere discussies en groepsgesprekken, en inoefenen van de geleerde methode. Emoties – eigen aan het thema- krijgen in elke sessie een plaats, waarbij de lesgever model staat voor het omgaan met emoties. En aanwezigen krijgen altijd de link naar steunbronnen zoals boeken en websites en kunnen bij vragen en problemen een beroep doen op de lesgever.  

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 350,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1: (5 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.