Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/15 Basisvorming nieuwe internaatbeheerders

Een internaat is een complexe context die heel wat uitdagingen met zich meebrengt voor de beheerder. Hoe kan je als beheerder vanuit het opvoedingsproject het internaat tot een warme en participatieve leef- en leeromgeving uitbouwen met je team? Deze opdracht vraagt de noodzakelijke opleiding en ondersteuning. 

Doelstellingen:

Aan het einde van de nascholing kunnen de deelnemers: 

 • Voor zichzelf een beeld vormen van de juridische en pedagogische invulling van hun functie als internaatsbeheerder 

 • De pedagogische visie internaten KathOndVla linken aan de visie van het eigen internaat 

 • Het herstelgericht en verbindend werken binnen een internaat toelichten vanuit de eigen context 

 • Kwaliteitsontwikkeling en leiderschap binnen een internaat verbinden vanuit concrete toepassingen 

 • Netwerking en reflectie inzetten om het eigen handelen te versterken en te verdiepen 

Doelgroep:

Nieuwe beheerders

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze vierdaagse opleiding voor nieuwe beheerders brengen we verschillende inhouden samen in een professioneel en gestructureerd aanbod. Met respect voor de specificiteit van elke context willen we via dit basisaanbod de nieuwe beheerder een houvast aanbieden en inzicht geven in: 

 • De opdracht van de beheerder  
 • Een ontwikkelingsgerichte pedagogische aanpak in het internaat 
 • Een doeltreffend personeelsbeleid  
 • De uitbouw van een kwaliteitsvolle werking  
 • Het belang van een ondersteunend netwerk 

Programma van het basisaanbod 

DAG 1 (ma 23 sept 2019 van 9.30 -15.30 uur, lesplaats Sint-Baafshuis, Biezekapelstaat 2, 9000 Gent) 

 • Kennismaking – eerste indrukken vanuit de nieuwe job  
 • Functiebeschrijving beheerder – tijdsbeheer – uitwisseling met ervaren beheerders 
 • Historiek internaten – pedagogisch kader internaten 
 • Regelgeving internaten  
 • KwaliteitsplanningOndersteuning – netwerking – vorming – begeleiding - nieuwsbrief 

DAG 2 (ma 2 dec 2019 van 9.30 -15.30 uur, lesplaats nog niet gekend) 

 • Naar een herstelgericht verbindend beleid  

DAG 3 (ma 16 ma 2020 van 9.30 -15.30 uur, lesplaats Guimardstraat 1, 1040 Brussel) 

 • Inleiding in personeelsreglementering internaten 
 • Een personeelsbeleid voeren 

DAG 4 (ma 11 mei 2020 van 9.30 -15.30 uur, lesplaats nog niet gekend) 

 • Leiderschapsontwikkeling (context, input, professioneel zelfverstaan, persoonlijk interpretatiekader, situationeel leiderschap, organisatiecultuur en -structuur ,…) 
 • Introductie in kwaliteitsontwikkeling 

 

Strategie en methode:

Een afwisseling tussen theoretische input en interactieve werkvormen, zelfreflectie en uitwisseling, contact met enkele ervaren beheerders. 

Bijkomende info:

 Er is een broodjeslunch inbegrepen.

Sessies: 8 sessie(s)
Voorwaarde:

Je engageert je als nieuwe beheerder om in te schrijven voor het volledige vierdaagse traject. 

Deze nascholing is enkel toegankelijk voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 16 september 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 53,00 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Dingenen Anja
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere locaties (Afgelast)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 23 september 2019
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 09:30 tot 15:30
  • maandag 2 december 2019
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 15:30
  • maandag 16 maart 2020
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 15:30 (Afgelast)
  • maandag 11 mei 2020
   Digitaal via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 09:30 tot 12:30
  • vrijdag 19 juni 2020
   Digitaal via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 13:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.