Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/16 Zin in zingeving voor leerlingen? Nascholing tot bezinningsbegeleiders.

Werk je graag met jongeren? Wil je in de toekomst meewerken aan de ontplooiing van hun persoonlijke en spirituele identiteit door het begeleiden van klasgebonden bezinningsdagen? We bieden jou een degelijke nascholing aan, waar naast  visie en inhoud rond begeleiding van jongeren binnen een katholieke dialoogschool ook aandacht is voor activerende werkvormen, verdiepen van eigen spiritualiteit en gebed, in dialoog met medecursisten en begeleiders. 

Scholen willen klasbezinningen inrichten vanuit de overtuiging van de katholieke dialoogschool dat ze in de diversiteit van vandaag een meerwaarde biedt voor de identiteitsontwikkeling van jongeren. Er is echter een tekort aan degelijk opgeleide bezinningsbegeleiders. We bieden een nascholing aan waarbij gemotiveerde kandidaat bezinningsbegeleiders gevormd worden tot competente gidsen.

Doelstellingen:
 • De deelnemers kunnen vanuit het schooleigen pedagogisch project de visie van klasbezinningen binnen een Katholieke Dialoogschool integreren.   
 • De deelnemers kunnen een klasbezinning organiseren.  
 • De deelnemers kunnen een klasbezinning begeleiden.  
 • De deelnemers kunnen een klasbezinning evalueren (borgen wat sterk was en werkpunten herzien).  
Doelgroep:

Voor iedereen die in de toekomst klassen van het secundair en hoger onderwijs wil begeleiden tijdens meerdaagse klasbezinningen. Voor iedereen die zich wil vormen om met jongeren/jongvolwassenen hun levensbeschouwelijke groei mee te helpen ontplooien. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Federatie voor Bezinningscentra
Inhoud:

Deze nascholing brengt inhouden die verrijkend zijn voor de persoonlijke en professionele identiteit van de deelnemers. Naast deze inhouden verwerft de toekomstige bezinningsbegeleider tijdens de opleiding de nodige competenties en inzichten om leerlingen op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden in het ontdekken, verdiepen en vormgeven van hun eigen identiteit. Dit gebeurt op een eigentijdse maar tegendraadse wijze. Werk je graag met jongeren? Wil je in de toekomst meewerken aan de ontplooiing van hun persoonlijke en spirituele identiteit door het begeleiden van klasgebonden bezinningsdagen? We bieden jou een degelijke nascholing aan, waar naast  visie en inhoud rond begeleiding van jongeren binnen een katholieke dialoogschool ook aandacht is voor activerende werkvormen, verdiepen van eigen spiritualiteit en gebed, in dialoog met medecursisten en begeleiders. De toekomstige bezinningsbegeleider wordt doorheen de opleiding er bewust van dat begeleiding van leerlingen steeds gebeurt vanuit de inspiratiebronnen en het opvoedingsproject van de school, vanuit eigen inspiratiebronnen én in dialoog met directie, leerkrachten of opvoeders van de school. Op deze manier bouwt hij/zij mee aan de kwaliteitsontwikkeling en pedagogische visie van de school.  

 

Programma nascholing bezinningsbegeleidersweekend 13 tot 15/09/ 2019 

Vrijdag 13 september 2019 

17.00 u Onthaal in de Priorij O.L.V Zusters van Bethanië 

18.00 u Avondgebed met de gemeenschap 

18.35 u Avondmaal 

20.00 u Werkblok 1: kennismaking – Hoe zie ik schoolbezinningen? 

21.30 u Dagsluiting en gezellig samenzijn 

Zaterdag 14 september 2019 

07.30 u Ochtendgebed met de gemeenschap 

08.15 u Ontbijt 

09.15 u Werkblok 2: inleiding katholieke dialoogschool en basistekst bezinning en  bezinningsdagen 

10.15 u Pauze 

10.30 u Werkblok 3: profiel van de bezinningsbegeleider 

11.45 u Eucharistieviering met de gemeenschap 

12.30 u Middagmaal en pauze 

14.30 u Werkblok 4: jongeren van nu: wie zijn ze? Wat zijn hun (spirituele) noden? Wat met diversiteit vandaag? 

16.00 u Pauze 

16.30 u Werkblok 5: maatschappelijke noden in onze samenleving 

17.30 u Pauze 

18.00 u Avondgebed met de gemeenschap 

18.35 u Avondmaal 

19.45 u Werkblok 6: mijn spiritualiteit: geschiedenis, bronnen, groeipunten 

21.15 u Dagsluiting en gezellig samenzijn 

Zondag 15 september 2019 

07.30 u Ochtendgebed 

08.15 u Ontbijt 

09.15 u Werkblok 7: geestelijke begeleiding 

10.00 u Pauze 

10.15 u Werkblok 8: reflectie en vooruitblik 

11.00 u Eucharistieviering 

12.30 u Middagmaal en einde.  

 

Andere data van de opleiding: vormingsavonden: 

Woensdag 2 oktober 2019 van 18.00u-22.00u 

Woensdag 23 oktober 2019 van 18.00u-22.00u 

Woensdag 13 november 2019 van 18.00u-22.00u 

Woensdag 4 december 2019 van 18.00u-22.00u 

Kijk- en doestage: af te spreken 

Slotdag: nog af te spreken   

 

Begeleiding: Leen Dillen – Kristin Wouters – Jos Bielen – Eric Haelvoet – Hans Deweirdt  

GSM-nummer bij vragen of problemen: 0497 384169 (Leen Dillen) 

Strategie en methode:

Er wordt een intakegesprek gepland met elke deelnemer afzonderlijk. Daarin wordt de beginsituatie, de context, noden en wensen van de individuele deelnemer afgetoetst. Er wordt eveneens een voorstelling gedaan van de nascholing. 

De vorming bestaat uit inhoudelijke werkblokken met reflectiemomenten – coachingvaardigheden – gebed en tijd voor sprirituele groei – een kijk- en doestage. (zie inhoud) 

De nascholing gaat door in een abdij, plaats van stilte, inspiratie en gebed.   

Tijdens de sessie zal er met activerende werkvormen gewerkt worden. Er zal plaats zijn voor dialoog en cocreatie 

Tijdens de nascholing kan je proeven van verschillende activerende werkvormen die je ook kan toepassen in jouw bezinningsdagen. Er zal veel aandacht zijn voor eigen creativiteit en inbreng. Op deze wijze kunnen we veel van elkaar leren.  

Er is ook mogelijkheid om na de nascholing nog met elkaar te delen en van elkaar te leren in een intervisiegroep. 

Bijkomende info:

Praktische info wordt met de deelnemers zelf afgesproken.
Download hier de digitale flyer.

 

Sessies: 20 sessie(s)
Voorwaarde:

Je engageert je om deel te nemen aan het volledige vormingstraject. 

De nascholing bestaat uit een intakegesprek, één weekend, vier avonden, twee stagemomenten en één terugkomdag (zie bijgevoegd schema) 


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 6 september 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vzw De priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië (Inschrijven afgesloten)
Sysen 8
8210 Loppem (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 13 september 2019 van 17:00 tot 21:30
  • zaterdag 14 september 2019 van 07:30 tot 21:15
  • zondag 15 september 2019 van 07:30 tot 12:30
  • woensdag 2 oktober 2019 van 18:00 tot 22:00
  • woensdag 23 oktober 2019 van 18:00 tot 22:00
  • woensdag 13 november 2019 van 18:00 tot 22:00
  • woensdag 4 december 2019 van 18:00 tot 22:00
  • vrijdag 26 juni 2020 van 00:00 tot 00:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.