Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/04-1 Masterclass voor bestuurders

De masterclass is een jaarlijks initiatief, telkens met een ander inhoudelijk thema. 

Deze masterclass geeft het startschot van de werking met besturen en bestuurders van het werkjaar 2019-2020. De spreker geeft een eigen kijk op het jaarthema vanuit zijn eigen achtergrond en ervaring. 

Doelstellingen:

Deze masterclass tracht bestuurders uit te dagen, te inspireren en aan te zetten tot reflectie met betrekking tot een voor hen relevant thema. 

De vorming beoogt eveneens de onderlinge contacten tussen bestuurders te bevorderen en kansen te geven tot netwerking. 

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Kantelmomenten van organisaties: vertragen of versnellen ze uw groei?

Iedere organisatie wordt ooit geconfronteerd met kantelmomenten. Ze zijn het gevolg van alle mogelijke groeipijnen, nood aan extra financiering, wijzigingen in de raad van bestuur, wetgeving enz…
Het is belangrijk deze uitdagingen tijdig te identificeren, om ze vervolgens als hefboom te gebruiken voor groei.

In opdracht van Consilio-Partners heeft Marcel Van der Avert, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de kantelmomenten bij organisaties. Hierbij blijkt cultuurverandering een belangrijke rol te spelen.

We starten deze Master Class met de onderzoeksresultaten, waarna we u graag inspireren met inzichten en tips over hoe u deze uitdagingen omvormt tot betere resultaten voor uw organisatie

Om een veerkrachtige, gezonde en productieve organisatie te ontwikkelen, is het nodig om de begane paden te durven verlaten. Braaf binnen de vertrouwde krijtlijnen werken is geen optie om ongeziene resultaten te behalen. Marcel vertelt over zijn boek “Ongeziene Resultaten. Prestatieverbeteringen onder de radar” en hoe verborgen processen het verschil uitmaken. Kijken naar het onzichtbare en luisteren naar wat er niet gezegd wordt, maken het verschil voor uw organisatie.

Voor de aanwezige besturen zijn een aantal exemplaren van het boek van Marcel Van der Avert “Ongeziene Resultaten. Prestatieverbeteringen onder de radar”. LannooCampus, 2014 beschikbaar.

 

Marcel Van der Avert studeerde economische sociologie (Universiteit Antwerpen) en en heeft een operationele ervaring als onderzoeksmedewerker, executive consultant, divisiedirecteur en bedrijfsleider.
Als managing director van ZENIT heeft hij meer 20 jaar ervaring in het begeleiden van strategische projecten, veranderingsprocessen, leiderschapsontwikkeling en het coachen van groepen naar betere resultaten in bedrijven.
Marcel ontwikkelde drie meetinstrumenten die internationaal gebruikt worden om de effectiviteit van teams te verbeteren en doceert aan verschillende managementscholen.
Marcel is auteur van managementboeken die als bestsellers vertaald werden in het Engels en Frans.

Strategie en methode:

Deze spreker tracht het bestuurderspubliek te boeien, uit te dagen en te inspireren en gebruikt daarbij zijn geëigende methode. Na de uiteenzetting is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

Daarna is er bij een hapje en een drankje gelegenheid tot uitwisseling en netwerking. Deze avond wordt elk werkjaar op een andere locatie georganiseerd zodat een ruim publiek kan aangesproken worden. Elke regio is wisselend gastheer van de masterclass.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 2 oktober 2019 inschrijven en tot en met zondag 29 september 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Decuyper Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 3 oktober 2019 van 19:00 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.