Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/04-2 Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd vanuit de katholieke dialoogschool

Doelstellingen:
  • Aan het eind van deze sessie, hebben de deelnemers inzicht hoe de missie, visie en kernwaarden een impact hebben op de werking van de organisatie. 
  • Aan het eind van deze sessieweten de deelnemers hoe ze eventueel zouden kunnen te werk gaan om een missie, visie en kernwaarden op te stellen en/of te optimaliseren. 
  • Aan het eind van deze sessie, weten de deelnemers welke informatiebronnen ze kunnen raadplegen vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen en op welke ondersteuning ze als bestuurder en bestuur kunnen rekenen vanuit de netwerkorganisatie. 
  • Aan het eind van deze sessiehebben de deelnemers via inspirerende praktijkvoorbeelden inspiratie opgedaan hoe ze de missie, visie en kernwaarden in de eigen organisatie zouden kunnen implementeren of hoe ze de implementatie zouden kunnen optimaliseren. 
  • Aan het eind van deze sessie, kennen de deelnemers andere bestuurders uit hun regio. 
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Besturen moeten in een steeds complexere omgeving functioneren met voortdurend nieuwe uitdagingen en vragen die aan het onderwijs gesteld worden. 

Om in die omstandigheden kwaliteitsvol onderwijs te blijven garanderen zijn er deskundige, goed georganiseerde besturen nodig.  

Hiervoor is er heel wat aandacht nodig voor het uitwerken van een gemeenschappelijke toekomstvisie die door alle actoren ‘gedragen’ wordt en die katholiek onderwijs uitstraalt. Eens deze gemeenschappelijke missie, visie en kernwaarden uitgewerkt is, dient deze gevisualiseerd en uitgedragen worden. Ook op deze aspecten gaat de vorming in.  

De Dienst Bestuur & organisatie heeft heel wat ondersteunend materiaal uitgewerkt om de processen naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting te ondersteunen. Eén van de ontwikkelde nota’s is de nota ‘BOS & Missie, visie en kernwaarden'. Deze nota wordt in de vorming aangevuld met methodieken om missie, visie en kernwaarden te ontwikkelen en uit te dragen. 

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.   

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen. 

Bijkomende info:

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien. 

Deze sessie wordt in elke regio aangeboden. 

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.