Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/25 Seminarie voor opvoeders: vanuit hartsverbinding coachen van jongeren en groepen.

De opvoeder staat voor een uitdagende taak: jongeren met verschillende achtergronden, persoonlijkheden en uitdagingen begeleiden in het volwassen worden, en dit in een groepscontext. De opvoeder kan daarvoor verschillende opvoedingsstrategiëen inzetten, naargelang de nood. 
Vaak hebben opvoeders voorkeursstrategieën die ze meestal onbewust inzetten. De bedoeling is dat opvoeders hier bewustzijn op creëren en leren nadenken wat nog andere geschikte opvoedingsstijlen en werkvormen kunnen zijn. Hun assortiment van tools zo te vergroten. 
 
Het begint met te willen en kunnen in hartsverbinding gaan met jongererenHoe kan je emotionele veiligheid installeren in een groep? Opvoeders ervaren aan de lijve tijdens het seminarie hoe dat dan kan en voelt. In gesprek gaan in een één-op één verband kan makkelijker lopen als je op een goede empathische manier in gesprek kan gaan. We maken tijd om deze gesprekstechnieken te trainen. 
Ook coaching is een interessante opvoedingsstrategie, maar vele opvoeders weten eigenlijk niet echt wat daar dan mee bedoeld wordt in de praktijk. Vanuit een actieve werkvorm die als metafoor dient ervaren de opvoeders het verschil tussen sturen en coachen aan den lijve. Coaching vraagt een zeer bewuste en empathische houding waar het eigenaarschap blijft bij de andere. Daarom zijn goede vragen stellen zo belangrijk. We gebruiken de executieve functies als kader om goede coachingsvragen te leren stellen – vragen die de persoonlijke ontplooiing en zelfredzaamheid stimuleren. Er wordt tijd gemaakt om hierop te oefenen.
Daarnaast wordt er ingezoomd op de ontwikkelingsfasen van groepen. Meestal werkt de opvoeder met jongeren in groepsverband- niet evident. Toch is hier ook veel mogelijk, via de groepsontwikkeling kunnen sociale en persoonlijke competenties groeien. Hoe je dit proces als opvoeder kan hanteren, leer je tijdens het seminarie door verschillende werkvormen te ervaren.
 
Maar daarnaast streven we ook volgende zaken na:

 • netwerking en intervisie in een veilige setting met opvoeders van andere internaten. 
 • dit seminarie wil een inspiratiemoment zijn en een doorstart voor opvoeders die soms het gevoel hebben op een dood spoor beland te zijn, een nieuwe dynamiek creëren? 
Doelstellingen:

Aan het eind van deze nascholing: 

 1. kunnen de deelnemers concrete manieren kiezen om in het eigen internaat de emotionele veiligheid te verhogen en leggen een aantal gewenste acties vast in een persoonlijke intentie 

 1. kennen  de deelnemers de 3B’s methode als gesprekstechniek en hebben ze deze ingeoefend 

 1. de deelnemers begrijpen wat coaching is en hoe je het kan inzetten 

 1. hebben de deelnemers geoefend in het stellen van goede coachingsvragen die gericht zijn de executieve functies te versterken 

 1. de deelnemers worden zich bewust van hun eigen voorkeursstijl in opvoeding en wat hun mogelijke triggers zijn 

 1. begrijpen de deelnemers dat een groep een aantal ontwikkelingsfasen doorloopt waarin jongeren telkens specifieke sociale en persoonlijke competenties leren inzetten 

 1. leren de deelnemers de ontwikkelingsfase van de groep inschatten adhv observatielijsten 

 1. weten de deelnemers welke soort activiteiten bewust kunnen ingezet worden om een groep op een bepaald moment te laten doorgroeien naar een hogere ontwikkelingsfase 

 

Doelgroep:

Opvoeders van Katholieke internaten 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De opvoeder staat voor een uitdagende taak: jongeren met verschillende achtergronden, persoonlijkheden en uitdagingen begeleiden in het volwassen worden, en dit in een groepscontext. De opvoeder kan daarvoor verschillende opvoedingsstrategiëen inzetten, naargelang de nood.

Vaak hebben opvoeders voorkeursstrategieën die ze meestal onbewust inzetten. De bedoeling is dat opvoeders hier bewustzijn op creëren en leren nadenken wat nog andere geschikte opvoedingsstijlen en werkvormen kunnen zijn. Hun assortiment van tools zo te vergroten.  

Het begint met te willen en kunnen in hartsverbinding gaan met jongereren. Hoe kan je emotionele veiligheid installeren in een groep? Opvoeders ervaren aan de lijve tijdens het seminarie hoe dat dan kan en voelt. In gesprek gaan in een één-op één verband kan makkelijker lopen als je op een goede empathische manier in gesprek kan gaan. We maken tijd om deze gesprekstechnieken te trainen. 

Ook coaching is een interessante opvoedingsstrategie, maar vele opvoeders weten eigenlijk niet echt wat daar dan mee bedoeld wordt in de praktijk. Vanuit een actieve werkvorm die als metafoor dient ervaren de opvoeders het verschil tussen sturen en coachen aan den lijve. Coaching vraagt een zeer bewuste en empathische houding waar het eigenaarschap blijft bij de andere. Daarom zijn goede vragen stellen zo belangrijk. We gebruiken de executieve functies als kader om goede coachingsvragen te leren stellen – vragen die de persoonlijke ontplooiing en zelfredzaamheid stimuleren. Er wordt tijd gemaakt om hierop te oefenen. 

Daarnaast wordt er ingezoomd op de ontwikkelingsfasen van groepen. Meestal werkt de opvoeder met jongeren in groepsverband- niet evident. Toch is hier ook veel mogelijk, via de groepsontwikkeling kunnen sociale en persoonlijke competenties groeien. Hoe je dit proces als opvoeder kan hanteren, leer je tijdens het seminarie door verschillende werkvormen zelf te ervaren.

Strategie en methode:
 • decoratie ruimte, creëren van een gezellige sfeer 
 • praten in kring, zittend op de grond, werken met praatpapieren 
 • aanzetten tot zelfreflectie en doelgerichtheid in het werken met jongeren; vertrekken vanuit eigen ervaringen 
 • linken leggen aan de inhouden van de voorbije jaarthema’s (emotionele veiligheid, executieve functies) 
 • werken in kleine groepjes 
 • actieve werkvormen die nadien aan de hand van goede coachingsvragen besproken worden 
 • bewuste keuze van activiteiten die illustreren hoe je een groep kan laten doorgroeien naar een hoger ontwikkelingsnivea
Bijkomende info:

We verblijven tijdens dit seminarie in een internaat, dus je moet je eigen matrashoes, kussen en dekbed meebrengenEworden maaltijden voorzien.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze nascholing is bedoeld voor opvoeders die in een internaatscontext werken 


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Internaat Huyze Komvest (Inschrijven afgesloten)
Komvest 36
8000 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 18 december 2019 van 10:00 tot 18:30
  • donderdag 19 december 2019 van 09:30 tot 16:00
Lesplaats nog niet gekend (Afgelast)
(Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • woensdag 1 april 2020 van 10:00 tot 18:30 (Afgelast)
  • donderdag 2 april 2020 van 09:30 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.