Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/03 Onthaal kandidaat- en startende bestuurders

Doelstellingen:
 • Aan het eind van deze sessie, hebben de deelnemers inzicht in het profiel van een bestuurder van een vzw die lid is van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 • Aan het eind van deze sessie, hebben de deelnemers inzicht in de taken van een bestuurder van een vzw die lid is van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 • Aan het eind van deze sessie, weten de deelnemers welke informatiebronnen ze kunnen raadplegen vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen en op welke ondersteuning ze als bestuurder en bestuur kunnen rekenen vanuit de netwerkorganisatie. 
 • Aan het eind van deze sessie, kennen de deelnemers de verschillende beleidsdomeinen waarin een bestuur werkzaam is en hebben ze een idee wat elk domein in grote lijnen inhoudt. 
 • Aan het eind van deze sessie, kennen de deelnemers andere kandidaat en startende bestuurders  uit hun regio. 
Doelgroep:

Kandidaat en startende bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. 

Andere geïnteresseerde bestuurders zijn uiteraard ook welkom. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De kandidaat en startende bestuurder wordt wegwijs gemaakt in de taken, verantwoordelijkheden, uitdagingen, mogelijkheden van een bestuur van katholiek onderwijs in Vlaanderen. 

Concreet wordt er ingegaan op: 

 • Profiel en taken bestuurder 
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
 • Organisatievormen en werkwijzen van besturen 
 • Verantwoordelijkheden bestuurder 
 • Charter van goed bestuur 
 • Ondersteuning voorzien voor een bestuurder 
 • Kwaliteitsvol besturen 

Bovendien wordt er een inleiding voorzien bij elk van de beleidsdomeinen van een bestuur: 

 • identiteit en pastoraal
 • pedagogisch en didactisch beleid
 • personeelsbeleid
 • schoolorganisatie en –administratie
 • financieel en materieel beleid
 • welzijnsbeleid
 • inspraakbeleid
 • communicatiebeleid 
Strategie en methode:

De ‘Gids voor besturen’ wordt gebruikt als naslagwerk bij deze vorming. De deelnemers krijgen bi het begin van de sessie allemaal een gedrukt exemplaar. Het instrument wordt geïntroduceerd en besproken. 

Er wordt ingegaan op de vragen en bekommernissen van de aanwezige bestuurders. 

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.   

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen. 

Bijkomende info:

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien. 

Deze sessie wordt tijdens het werkjaar 2 keer aangeboden op 2 plaatsen in Vlaanderen. Wil je op een ander moment informatie of een sessie, contacteer dan marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Meer informatie voor kandidaat- en startende bestuurders vind je op onze website.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Decuyper Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 23 september 2019 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 25 september 2019 van 19:00 tot 21:30
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • maandag 20 januari 2020 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • maandag 10 februari 2020 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.