Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/06-2 Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende

Doelstellingen:

Deze korte opleiding wil leidinggevenden zonder financiële vooropleiding in het vrij onderwijs leren wat zij moeten weten over financieel beleid om - zonder dat zij gespecialiseerde expertise verwerven – inzichtelijke gesprekken te kunnen voeren over o.m. de boekhouding, de planning van investeringen, de jaarrekening, de gevraagde ratio’s. Na afloop van deze opleiding kunnen de leidinggevenden op een geïnformeerde manier overleggen met de deskundigen binnen de school/centrum/internaat/organisatie, kunnen zij het gesprek voeren met de commissaris-revisor over diens taken en vaststellingen en kunnen zij de raad van bestuur informeren over (de resultaten van) het gevoerde financieel beleid.

De deelnemer zal na het actief deelnemen aan de sessies:

 1. het abc van boekhouding begrijpen 
 2. een balans leren lezen 
 3. cashflow en liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s … kunnen interpreteren 
 4. jaarrekeningen kunnen interpreteren 
 5. gerichte vragen leren stellen in verband met de boekhouding 
 6. de raad van bestuur kunnen briefen op een geïnformeerde manier. 
Doelgroep:

Directeurs en leidinggevenden van een onderwijsinstelling ondersteund door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 1

Wetgevend kader:

 • Wat houdt de wetgeving in? 
 • Verplichtingen? 
 • Verschil tussen vereenvoudigde en dubbele boekhouding 
 • Verschil commissaris-revisor 
Inzicht in jaarrekening:
 • Balans 
 • Resultatenrekening 
 • Toelichting 

Dag 2 

Financiële analyse: 
 • Horizontale – verticale analyse 
 • Cash-flow, EBITDA … 
 • Ratio-analyse 
 • Liquiditeit 
 • Solvabiliteit 
Budgettering:
 • Operationeel budget 
 • Liquiditeitsbudget 
 • Analytische boekhouding 
Strategie en methode:

Deze opleiding wordt aangeboden in 2 volle dagen. 

Docerende werkvorm, met veel ruimte voor vraag- en antwoordwerk.  

Graag de jaarrekening van de school meebrengen om alles ineens aan de praktijk te kunnen toetsen.

Bijkomende info:

We werken in groepen van 12 tot maximaal 15 deelnemers. 

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Lesgever: Vanhee Christophe
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 19 november 2019 van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 3 december 2019 van 09:30 tot 16:30
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • woensdag 29 april 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
  • woensdag 13 mei 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.