Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/05 Planning Modernisering so - programmatieregelgeving

De uitrol van de Modernisering so, met ingang van het schooljaar 2019-2020, gaat gepaard met nieuwe programmatieregelgeving (o.m. uitbouw domeinscholen).

Samen met de start van een nieuwe generatie scholengemeenschappen, met ingang van het schooljaar 2020-2021, wordt ook grondig gesleuteld aan de interne planning (o.m. afbakening planningsbevoegdheid scholengemeenschap – regionaal platform – DPCC)).

Doelstellingen:

De toelichting bij de programmatieregelgeving en de planningsprocedures moet schoolbesturen en directies ondersteunen om onderling, meestal binnen de context van een scholengemeenschap, afspraken te maken over de organisatie van het studieaanbod in de tweede en derde graad.

Deze afspraken moeten in principe afgerond worden tegen 15 september 2020.

Doelgroep:

Schoolbesturen, directeurs, coördinerend directeurs, schoolbegeleiders, (DPCC-leden) van onderwijsinstellingen katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Voor de uitrol van de Modernisering so zijn de decretaal vastgelegde programmatieregels nog niet toegelicht in de Omzendbrief. De scholen stellen intussen heel veel vragen over de matrix so, de concordantie, de vrije programmatie, de programmatie mist goedkeuring Vlaamse regering, de uitbouw van domein- en campusscholen en over de procedures die moeten gevolgd worden. In de nascholing worden deze vragen zoveel mogelijk beantwoord.

In een tweede luik worden de bijsturingen aan onze interne planning(sprocedure) toegelicht: de planningstools met onderscheid tussen basisstudieaanbod en specifiek studieaanbod, de planningsbevoegdheid van de scholengemeenschap, het regionaal platform, de DPCC en de centrale beroepscommissie.

Strategie en methode:

Aan de hand van enkele documenten (planningsmededelingen; planningstools; samenvattingen op A3, eventueel PPP) wordt toelichting verstrekt. Tussentijds mogelijkheid tot vraagstelling.

Bijkomende info:

Deze vorming zal ingericht worden in de loop van de maand juni 2019.

De meeste documenten kunnen vooraf ook of enkel digitaal ter beschikking gesteld worden.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze vorming wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Deboutte Patrick
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 27 mei 2019 van 14:00 tot 16:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 27 mei 2019 van 19:00 tot 21:30
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • dinsdag 28 mei 2019 van 09:30 tot 12:00
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • dinsdag 28 mei 2019 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • dinsdag 4 juni 2019 van 14:00 tot 16:30
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 6: (Voorbij)
  • maandag 17 juni 2019 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.