Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/14 Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren

De kwaliteit van een school wordt sterk bepaald door de kwaliteit van haar personeelsleden. Onderwijsinstellingen dienen bij hun interne kwaliteitszorg dus ook aandacht te hebben voor de aanvangs- en verdere loopbaanbegeleiding van hun personeelsleden. Uiteraard zal niet alleen bij de aanwerving, maar gedurende de gehele loopbaan blijvende zorg noodzakelijk zijn om personeelsleden te begeleiden in hun groei en professionalisering. Hierbij zullen de functiebeschrijving, functionerings- en evaluatiegesprekken een belangrijk instrument zijn.  

Doelstellingen:
 • De deelnemers kennen de verschillende onderdelen van een functiebeschrijving. 
 • De deelnemers kennen de rol van het bestuur:  
  - bij het functioneren en evalueren van het gesubsidieerd personeel 
  - bij het functioneren en evalueren van de leidinggevenden.  
 • De deelnemers kennen de rol van de evaluatoren. 
 • De deelnemers kunnen een onderscheid maken tussen een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek. 
 • De deelnemers kennen het belang van een goede functiebeschrijving in hun personeelsbeleid. 
Doelgroep:

Directies en leidinggevenden van het gesubsidieerd onderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze nascholing focussen we op het positieve aspect van de functiebeschrijvingen in het kader van loopbaanbegeleiding. We hebben het over de verschillende verplichte onderdelen van een goede functiebeschrijving. We proberen een onderscheid te maken tussen goed en minder goed functioneren en leggen de link naar tucht. 

Het decretale kader rond functioneren en evalueren wordt stap voor stap toegelicht.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 17 oktober 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vanmarsenille Gemma
De Becker Hans
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 18 oktober 2019 van 09:00 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.