Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/02-module 2 AutismeCentraalMethodiek basiscusus: introductie tweedaagse

Onzichtbaar onder water ligt de oorzaak van gedrag. En daar ligt ook autisme. Deze basiscursus leert je onder water kijken en het autisme van je leerling(en) beter begrijpen. De spreker baseert zijn uiteenzetting op de AutismeCentraalMethodiek. Deze methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen (Autistisch denken Basisrust Concrete communicatie Dubbelspoor Eigenheid Functionaliteit) helpt de methodiek jou om een autismevriendelijke school-, leefgroep-of werkomgeving te creëren. Het is geen standaardpakket dat zal zeggen wat men wel en niet moet doen. Het is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is een duidelijk overzicht dat je doet inzien waar kansen liggen.

Doelstellingen:

Na (en door) deelname van de basismodule leert de deelnemer waarvoor de 6 sleutelbegrippen van de AutismeCentraalMethodiek precies staan.

Na (en door) deelname aan de basismodule kan de deelnemer met behulp van de AutismeCentraalMethodiek  gedrag van leerlingen met autisme beter begrijpen en inschatten, waardoor ze hun eigen aanpak en onderwijsaanbod beter kunnen afstemmen op de zorg- en leerbehoeften van hun leerlingen met autisme.

Doelgroep:

Kobe richt zich in deze basiscursus tot iedereen die leerlingen met autisme en (rand)normale begaafdheid beter wil leren begrijpen om zo te kunnen inspelen op hun talenten en  onderwijsbehoeften:

Personeelsleden uit gewoon en buitengewoon basis en secundair, CLB, internaten, pedagogische begeleiding, ondersteuningsnetwerken…

Nieuwe en ervaren personeelsleden die hun kennis over autisme willen opbouwen of opfrissen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Autisme Centraal
Inhoud:

De AutismeCentraalMethodiek helpt teamleden anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar hun eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen helpt de methodiek om een autismevriendelijke school-, leefgroep-of werkomgeving te creëren. Het is geen standaardpakket dat zal zeggen wat wel en niet moet doen. Het is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is een duidelijk overzicht dat doet inzien waar kansen liggen.
De AutismeCentraalMethodiek baseert zich op 6 woorden: Autistisch denken Basisrust Concrete communicatie Dubbelspoor Eigenheid Functionaliteit. Elk van de begrippen wordt uitgebreid toegelicht en met voorbeelden concreet gemaakt.
Deze 6 begrippen zijn het reflectiekader waarmee je je eigen onderwijspraktijk onder de loep kan nemen en in functie van observatie en overleg kan aanpassen waar nodig.

Strategie en methode:

Plenaire lezing met praktijkvoorbeelden, beeld- en filmmateriaal om het geleerde te concretiseren.

Bijkomende info:

De twee dagen zijn samen te volgen.

Er is een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 10 oktober 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 140,00 Euro
Lesgever: Vanroy Kobe
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Huis van het Nederlands (Inschrijven afgesloten)
Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 17 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
    • vrijdag 18 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.