Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MSHUM-BET-20-01 Coöperatieve leerstrategieën in humane vakken

Coöperatieve leerstrategieën zijn zeer effectieve didactische werkvormen. Wanneer is een werkvorm coöperatief? Hoe zetten we ze het best in? Verlies je er niet teveel lestijd mee? Waar halen we de inspiratie vandaan?

Als jij je ook deze vragen stelt, kom dan zeker af naar deze sessie. Je krijgt heel wat input met concrete voorbeelden waarmee je in de eigen lespraktijk aan de slag kan.

Doelstellingen:
  • Inzicht verwerven in de basisprincipes van het  coöperatief  leren.
  • Kagan Structuren leren kennen en toepassen
  • Inzicht verwerven over hoe je via de coöperatieve structuren en het aangepast klasmanagement inhoudelijk,  sociaal- en talentbevorderend  kan werken.
Doelgroep:
  • Leraren humane wetenschappen
  • Leraren geschiedenis
  • Leraren sociale wetenschappen
Aanbieder: Regio Mechelen-Brussel - Pedagogische begeleiding
Inhoud:

Coöperatieve Leerstructuren kunnen ingezet worden op alle niveaus

en op alle vakken.

 

Professor Spencer Kagan ontwierp geschikte didactische

structuren en creëerde een bijpassend klasmanagement om het

coöperatief leren te kunnen toepassen in de klas. De sterkte van deze werkwijze is het GIPS-principe. Dit staat voor Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en een Simultane actie. Leerlingen leren samenwerken in heterogene groepen. Ze praten samen over de leerstof, zoeken samen naar oplossingen, geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan. Het coöperatief leren doet ook beroep op de verwerking van de kennis en informatie, de sociale, de communicatie- en de denkvaardigheden, alsook de groepsdynamische processen.

 

Tijdens deze workshop  maken de leerkrachten kennis met de Kagan Coöperatieve Leerstructuren  en ervaren ze  verschillende structuren en het daaraan gekoppeld klasmanagement.

Strategie en methode:

Een interactieve workshop waar de deelnemers zelf aan de slag gaan.

Bijkomende info:

Lesgever is een gecertificeerde trainer van ArtdeCo - KaganBelgium.

De broodjesmaaltijd ’s middags is in de prijs begrepen.  

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 27 april 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Afgelast)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • donderdag 30 april 2020 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.