Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MSADR-19-02 Aanvangsbegeleiding SO - hoe kunnen we de krachten bundelen?

Bijna de helft van de leerkrachten uit het secundair onderwijs verlaat binnen de eerste vijf jaar het onderwijs en dit terwijl er een steeds groter tekort aan leerkrachten dreigt. Starters begeleiden om hun job goed en graag te doen, is meer dan ooit een belangrijke opdracht voor scholen. Daarbij gaat het erom dat startende leerkrachten zich erkend en ondersteund voelen.

De overheid heeft extra ‘gekleurde’ middelen voor de ondersteuning voorzien. Sinds dit schooljaar is immers de vernieuwde wetgeving van kracht waardoor aanvangsbegeleiding zowel een recht als een plicht is voor startende leerkrachten. Alhoewel de meeste scholen al een uitgewerkte aanvangsbegeleiding hebben die ze kunnen verderzetten of uitbreiden, willen we als pedagogische begeleidingsdienst blijvend inzetten op een kwaliteitsvolle ondersteuning. Door de krachten te bundelen kunnen we een sterke ondersteuning aanbieden en op een haalbare manier inspelen op de gedifferentieerde noden van de starters.

Tijdens deze halve dag sessie vertrekken we van de bouwstenen voor een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding en het (vernieuwd) wettelijk kader. Hierbij verwijzen we ook naar de inspiratienota van Katholiek onderwijs Vlaanderen en de nieuwe themapagina ‘Aanvangsbegeleiding’. We nemen de tijd om samen in gesprek te gaan over wat al goed loopt en waar we nog kansen zien ter verbetering. We eindigen de sessie met een toelichting bij nieuwe ondersteuningsinitiatieven van de pedagogische begeleidingsdienst waarbij we focussen op delen en leren van elkaar.

Doelstellingen:

-kennen van de belangrijkste aspecten van het wettelijk kader

-handvatten hebben om kwaliteitsvol het schoolbeleid en acties omtrent aanvangsbegeleiding te evalueren/op te starten

-beperkt delen van ervaringen

-verkennen van de mogelijkheden om de betrokkenen op uw school verder te professionaliseren

Doelgroep:

Directies, bestuursleden en personeelsleden uit het middenkader (mentoren, coördinatoren…)

Aanbieder: Regio Mechelen-Brussel - Pedagogische begeleiding
Inhoud:

We leiden kort in met de vernieuwde wetgeving rond aanvangsbegeleiding. Vanuit de visie van katholiek onderwijs op aanvangsbegeleiding en onze ervaring in scholen geven we handvatten om het eigen schoolbeleid en de organisatie omtrent aanvangsbegeleiding te evalueren en (verder) vorm te geven. 

Strategie en methode:

Werkvormen:

Voordracht/plenum voor het informatieve luik gecombineerd met

Intervisie: uitwisseling en reflectie bij praktijkervaringen, kansen, valkuilen, methodieken, ...

Bijkomende info:

Het is een meerwaarde minstens met twee personen aanwezig te zijn per school waarvan één directielid. 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Lesgever: Jehin Viviane
Noppe Yannick
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 5 november 2019 Van 13:30 tot 16:00
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • maandag 2 december 2019 Van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.