Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MSABEG-20-02 Workshops aanvangsbegeleiding startende leerkrachten SO 19/02/2020 vm

1. Leerlingen laten groeien door feed-forward (rapportcommentaren)

In onze onderwijsleerpraktijk willen we elke leerling laten groeien in zijn leren. Feedback en feed-forward zijn vruchtbare bodems om dit werkelijkheid te laten worden. We kunnen dagelijks mondeling feedback geven, we kunnen dit schriftelijk doen op taken, toetsen, portfolio’s, rapporten …
Tijdens deze sessie leer je feedback en feedforward formuleren aan de hand van een eenvoudige kijkwijzer. Je krijgt kans om hands-on te oefenen. Breng daarom je laptop mee met je toegang tot het rapportenprogramma van de school. Wij zorgen voor een stabiele internetverbinding.

2. Klasmanagement
De klas op een efficiënte manier organiseren in functie van leerwinst voor elke leerling, is niet zo’n eenvoudige klus
We delen in deze workshop expertise met betrekking tot het managen van een klas in theorie- en praktijkvakken, we bieden een kader aan om te kunnen reflecteren op (moeilijke) situaties in de klas en op school, en passen dit ook toe op concrete situaties.

3. Reflecteren
Reflecteren, wat letterlijk ‘terugkaatsen, weerspiegelen’ betekent, is het bewust (na)denken over een eigen ‘ervaring’ (= aanleiding) om competenter te worden.
Na een beknopte theoretische inleiding biedt de workshop een aantal voorbeelden en technieken die je kunnen inspireren om de leerlingen te leren reflecteren en reflecterend te leren

4. Differentiëren
Differentiëren hoe begin je daar aan? En is dat niet vreselijk veel extra werk?
In deze workshop tonen we je dat dit allemaal best meevalt en dat je ook met een paar eenvoudige ingrepen je lesmateriaal kan aanpassen aan de verschillen in je publiek.
We geven praktische voorbeelden en tips en tricks.
Differentiatie zorgt voor betere en leukere lessen, voor leerkracht en leerling. Na deze workshop ben ook jij daarvan overtuigd.

Doelstellingen:

Je groeit als leerkracht in je eerste jaar voor de klas.

Deze workshops bieden je inhoudelijke (vak)versterking.

Doelgroep:

Ingeschreven leraren aanvangsbegeleiding.

Aanbieder: Regio Mechelen-Brussel - Pedagogische begeleiding
Inhoud:

Dag van de startende leerkracht:

Voormiddag:

Inleidend deel

Inhoudelijke sessies (facultatief en te bepalen in overleg met de vakbegeleider en mentor)

-        Klasmanagement

-        Differentiëren

-        Reflecteren

-        Feedback- en rapportcommentaren

Bijkomende info:

-        Lunchpakket zelf mee te brengen (19/2)

-    De dag van de begeleiding gaat door van 9u30 tot 12u in het Diocesaan centrum Mechelen, Fr de Mérodestraat 18, 2800 Mechelen. Koffie staat klaar vanaf 9u.

Aansluitend is er in de namiddag van 13u30 tot 15u30 overleg met vakbegeleider en andere vakcollega’s in TSM, TSM-Middenschool, Onder-Den-Toren 13/14, 2800 Mechelen

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Ingeschreven leraren aanvangsbegeleiding


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 12 februari 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 19 februari 2020 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.