Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/02-module 1 Moeilijk te begrijpen gedrag en agressie bij leerlingen met autisme: begrijpen en aanpakken

Heb je het gevoel dat je leerling of leerlingen met autisme gedrag stellen dat storend, niet aangepast, ongewenst of grensoverschrijdend is? Wil je hen helpen, maar weet je niet (meer) hoe? Wil je verder (leren) kijken dan zijn gedrag? Het gedrag leren begrijpen, de oorzaken detecteren en er een handelingsplan voor leren opstellen? Dan is deze tweedaagse met terugkomdag iets voor jou. 

Doelstellingen:

De AutismeCentraalMethodiek als onderliggend kader verder verdiepen vanuit het kijken naar mogelijke oorzaken van ongewenst gedrag.

Soorten en oorzaken van gedragsproblemen onderscheiden;
Aan de hand van een eigen casus een functionele gedragsanalyse opstellen en uitwerken
Vanuit een casus van één van de deelnemers samen nadenken over hoe in te spelen op de onderwijs- en opvoedingsnoden van de leerling die ongewenst gedrag vertoont door de omgeving aan te passen en alternatief gedrag aan te leren.

Doelgroep:

De tweedaagse richt zich naar alle professionals in onderwijs (gewoon en buitengewoon onderwijs, ondersteuners, CLB) die hun leerlingen met autisme beter willen leren begrijpen vanuit de kerngedachte “deze leerling DOET niet moeilijk, deze leerling HEEFT het moeilijk” en hoe kunnen wij hem in zijn leren en leven ondersteunen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Pedagogische begeleiders met focus op autisme en type 9 - Autisme Centraal - CSA
Inhoud:

Agressie, uitdagend gedrag, probleemgedrag: moeilijk voor de omgeving, maar vooral voor de mensen met autisme in kwestie. Deze cursus biedt je een theoretisch kader rond agressie, maar leert je ook waar mogelijke oorzaken van agressief en problematisch gedrag gezocht moeten worden.

Strategie en methode:

We vertrekken vanuit de AutismeCentraalMethodiek. Je krijgt een overzicht van mogelijke observatie- en vragenlijsten, en leert verschillende technieken om om te gaan met probleemgedrag.

De spreker Steven Degrieck van Autisme Centraal werkt samen met pedagogische begeleiding en de leden van de Centrale Stuurgroep Autisme (CSA) om interactieve begeleiding en oefening mogelijk te maken. Gedurende de tweedaagse gaan de deelnemers in gesprek over een eigen casus om het geleerde toe te passen.

Bijkomende info:

Er is een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Van de deelnemers wordt basiskennis autisme verwacht. 

Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze nascholing kan enkel als geheel gevolgd worden.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 3 februari 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 140,00 Euro
Lesgever: Degrieck Steven
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Odisee (Inschrijven afgesloten)
Warmoesberg 26
1000 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 6 februari 2020
   Odisee Warmoesberg 26 1000 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:00
  • vrijdag 7 februari 2020
   Odisee Warmoesberg 26 1000 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:00
  • woensdag 18 maart 2020
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.