Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/29 (7/19/02-1) Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?

Doelstellingen:

De deelnemers maken kennis met de inhoud van de inspiratiegids die in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming werd ontwikkeld over het inzetten van fysieke leeromgevingen in functie van 21ste eeuws leren. 

De deelnemers maken kennis met de onderzoekers die de studie uitgevoerd hebben die geleid heeft tot het uitschrijven van de gids. 

De deelnemers begrijpen hoe deze ingrepen subsidietechnisch hun beslag kunnen kennen.

De deelnemers zijn aan de slag geweest met de beschikbare instrumenten.

Doelgroep:

Gebruikers en leidinggevenden, kortom iedereen die bezorgd is om een aangepaste, aangename en veilige leer- en leefomgeving in de scholen van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Lange wachttijden in scholenbouw zijn het gevolg van een gebrek aan geld. Dat dreigt ertoe te leiden dat scholen en besturen een gelaten houding aannemen naar hun patrimonium toe. Deze opleiding wil hen aan de hand van praktijkmateriaal inspireren om doorheen kleine ingrepen verder te zien dan een bouwfysisch gezond gebouw en te ervaren dat (relatief) goedkope ingrepen een belangrijk effect kunnen hebben op de leeromgeving.

In opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming werd een studie uitgevoerd over het inzetten van fysieke leeromgevingen in functie van 21ste eeuws leren. Dat leidde tot een inspiratiegids.

In deze opleiding wordt de gids toegelicht door de onderzoekers en gaan de deelnemers aan de slag met de beschikbare instrumenten.

Collega’s van de dienst Bestuur & organisatie geven aan op welke manier deze ingrepen subsidietechnisch hun beslag kunnen kennen.

Strategie en methode:

De gids wordt voorgesteld en de mogelijkheden worden aangebracht. De deelnemers ervaren de inzetbaarheid van de beschikbare instrumenten.

Er wordt ruimte gemaakt voor vragen van deelnemers.

Bijkomende info:

Er kan pas ingeschreven worden vanaf 15 september 2019. De kostprijs van de opleiding wordt nog verder afgesproken met de onderzoekers. Wat hier nu staat is slechts een richtprijs.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1:
  dinsdag van 19:00 tot 22:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio Oost-Vlaanderen
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 2:
  donderdag van 19:00 tot 22:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 3:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 4:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 5:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.