Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/12 De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel (Bu)BaO

Personeelsleden gaan elk jaar massaal op zoek naar informatie over mogelijke verlofstelsels. Bedoeling is enerzijds om zorg te bieden aan personen uit hun naaste omgeving, anderzijds om een goede balans tussen werk en privé te vinden. Deze nascholing richt zich op de belangrijkste modaliteiten in functie van het correct kunnen informeren van personeelsleden.

Doelstellingen:
  • Deelnemers kennen het verschil tussen vrijwillige en gezondheidsgerelateerde verlofstelsels. 
  • Deelnemers kennen de modaliteiten (recht of gunst, voor vastbenoemden of tijdelijken, ingangsdatum) van de meest gevraagde stelsels. 
  • Deelnemers kunnen de voor-en nadelen van de verschillende stelsels vergelijken en verduidelijken naar hun collega’s.
Doelgroep:

Directeurs en administratief medewerkers (buitengewoon) basisonderwijs die inzicht willen krijgen in de mogelijkheden van de verlofstelsels.  

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De nascholing legt het onderscheid uit tussen gezondheidsgerelateerde en vrijwillige verlofstelsels. We gaan stap voor stap door de volgende verlofstelsels: VVP en AVP, VVP/med en VVP/ziekte, de loopbaanonderbrekingen met een motief en zorgkrediet. 

Dat houdt in dat we het onderscheid maken tussen recht of gunst. De voorwaarden om een bepaald verlofstelsel op te nemen komen uitgebreid aan bod. We wijzen de deelnemers op de weg om de juiste informatie terug te vinden.

Strategie en methode:

De deelnemers krijgen aan de hand van een powerpointpresentatie een uitgebreide uiteenzetting over de basisprincipes (docerend lesgeven). Daarnaast krijgen ze de kans om vragen te stellen en wordt aan de hand van enkele praktische oefeningen de opgedane kennis ingeoefend. 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 20 februari 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Goeminne Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 21 februari 2020 van 09:00 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.