Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/01 Module 9.4 Observerende en oriënterende eerste graad: basisinformatie voor scholen die de nascholing nog niet volgden (directies en zorgcoördinatoren basis - individu)

Doelgroep:
  • Directies en zorgcoördinatoren bao die de infosessie in het schooljaar 2018-2019 niet volgden
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het nieuwe kwaliteitskader (OK) doet een appel op het beleidsvoerend vermogen van scholen. De leidraad bij de leerplannen geeft scholen een aanzet om onderwijs op een identiteitsrijke en kwaliteitsvolle manier onderwijs vorm te geven. Elke leerplan is daarbij ingebed binnen een vormingsconcept dat gebaseerd is op de pedagogische en levensbeschouwelijke keuze van de school. De band met de wegwijzers/ Bijbelse intuïties/ is expliciet aanwezig in leerplannen en vormingsconcept. Scholen zoeken mogelijkheden om de schoolkeuzes te verbinden met de onderwijspraktijk van elke dag. In deze module ondersteunen we scholen daarbij. We verkennen ook de mogelijkheden van de digitale tool om kwaliteitsontwikkeling te ondersteunen.

Hoogtepunten van de nascholingen van de voorbije schooljaren. Er wordt onder meer ingezoomd op

  • de structuur en organisatie;
  • het vormingsconcept, leerplanconcept, de leidraad, de digitale tool.

Voor meer informatie, raadpleeg de website.

Bijkomende info:

Voor elke nascholing die een volledige dag bedraagt, is er een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Je kan nu reeds inschrijven voor deze nascholing, via onderstaande linken. Plaatsen en data worden later meegedeeld.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 8 november 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Goethals Nele
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Ankerwijs (Inschrijven afgesloten)
Jan Moorkensstraat 54
2600 Berchem (Antwerpen) (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 15 november 2019 van 10:00 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.