Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/04-5B Voorjaarsseminarie Antwerpen

Doelstellingen:
 • De besturen nemen deel als team en verdelen de te volgen sessies onder elkaar zodat iedereen op de hoogte is van de gebrachte onderwerpen. 
 • Door het volgen van het seminarie wordt er gemeenschappelijk aan professionalisering gedaan. 
 • Bestuurders bespreken actuele onderwerpen in hun eigen raad van bestuur en in hun contacten met de andere onderwijsactoren. 
 • Aan het eind van deze sessie, kennen de deelnemers andere bestuurders uit hun regio. 
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens dit seminarie worden actuele onderwijsonderwerpen of maatschappelijke belangrijke items aangebracht door experten in de onderwerpen. Per regio worden eventueel andere onderwerpen aangebracht.

Inschrijven zal pas mogelijk zijn vanaf begin november 2019 eens we alle sessies kunnen vastleggen per regio.

Reserveer alvast deze datum of data in je agenda!

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
woensdag 12 februari 2020 van 19:00 tot 20:00
Burgerschap
Spreker: Tom Uytterhoeven

Als bestuurder neem je een belangrijk maatschappelijk engagement op. Je neemt immers de eindverantwoordelijkheid op voor de vorming van kinderen en jongeren. In een katholieke dialoogschool willen we leerlingen - vanuit de schooleigen identiteit - inspireren om hun verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving op te nemen. We willen hen inspireren om niet enkel deel te nemen aan deze samenleving, maar om ze mee vorm te geven en te veranderen, om ook anderen te inspireren. Vanuit het perspectief van ‘inspirerend burgerschap’ verkennen we in deze sessie jouw rol als bestuurder. We belichten het profiel van de bestuurder en zoeken naar de samenhang tussen het ‘van waaruit besturen?’ en het ‘hoe besturen?’ zoals dit in de Gids voor Besturen aan bod komt. Je gaat naar huis met inspiratie om als bestuur collegiaal en duurzaam samen te werken aan de toekomst van je school.

We gaan in op de inhoud:

 • Pijlers van inspirerend burgerschap verkennen en bespreken wat deze inhouden voor een bestuurder
 • Oefening rond de eigen inspiratie als individuele bestuurder en de inspiratie van de school die men bestuurt
 • Vanuit de pijlers kritisch kijken naar
 • De werking van het eigen bestuur
 • De werking van de school
 • Vanuit de pijlers inzicht verdiepen in wat vorming in katholiek onderwijs inhoudt
Digitalisering van de maatschappij en onderwijs – inspirerende praktijkvoorbeelden
Spreker: Marleen Decuyper

Voor scholen en besturen is de digitalisering van de maatschappij een enorme uitdaging. De maatschappij evolueert altijd maar verder in de digitale richting en de verwachtingen t.a.v. de scholen komen steeds hoger te liggen, maar de middelen en de ondersteuning volgen niet aan hetzelfde tempo. Hoe kunnen we elkaar, de scholen en besturen ondersteunen in visie en te volgen trajecten? Kunnen er voorbeelden van goede praktijk uitgewisseld worden?

Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling
Spreker: Peter Bracaval & Ward Goudenhooft

Hoe realiseer je een kostenbeheersend schoolbeleid dat de gelijke onderwijskansen garandeert van de lerenden. Voor het  antwoord nemen we de 4 pijlers uit van het hoofdstuk “De school beperkt de kosten voor alle lerenden” uit de Gids voor BESTUREN van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als leidraad voor deze sessie.

 • Pijler 1: Maak strategische keuzes voor minimale schoolkosten.
 • Pijler 2: Garandeer de dialoog tussen school en ouders.
 • Pijler 3: Bewaak het evenwicht tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en de financiële gezondheid van de scholen.
 • Pijler 4: Communiceer transparant over het kostenbeleid.

We maken kennis met het vernieuwde zorgvademecum "Een huis vol zorg en kansen".

We geven een aanzet tot een antwoord op de vragen:

 • Wat is kansarmoede?
 • Welke “armoedevaardigheden” heeft men nodig?
 • Hoe kunnen scholen de kosten verlagen en de kansen van leerlingen verhogen? 
 • Wat betekent werken aan armoedebestrijding en kansenbevordering in de school?
 • Welke hulpbronnen en netwerk van de school (o.a. solidariteitsfonds) kunnen er ingezet worden?

Met welk concreet materiaal kunnen we aan de slag?

Goed werkgeverschap
Spreker: Els Goeminne & Jan De Smet

Het lerarentekort is brandend actueel. Toch mag dit niet de enige reden zijn om vanuit je leidinggevende verantwoordelijkheid in ‘goed werkgeverschap’ te investeren.

Eerst staan we stil bij meerdere contextfactoren die ons tot deze ambitie aanzetten: ons opvoedingsproject, de wet op psychosociaal welbevinden, de wetenschappelijke onderbouw…

Maar welke triggers helpen ons vooruit om dit daadwerkelijk te realiseren? We reiken enkele handvatten aan voor een strategisch HRM-beleid en we koppelen onze taak in personeelsbeleid aan het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Nu kunnen we concreet aan de slag …

Aanbod workshops sessie 1 deel 2
woensdag 12 februari 2020 van 20:30 tot 21:30
Burgerschap
Spreker: Tom Uytterhoeven

Als bestuurder neem je een belangrijk maatschappelijk engagement op. Je neemt immers de eindverantwoordelijkheid op voor de vorming van kinderen en jongeren. In een katholieke dialoogschool willen we leerlingen - vanuit de schooleigen identiteit - inspireren om hun verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving op te nemen. We willen hen inspireren om niet enkel deel te nemen aan deze samenleving, maar om ze mee vorm te geven en te veranderen, om ook anderen te inspireren. Vanuit het perspectief van ‘inspirerend burgerschap’ verkennen we in deze sessie jouw rol als bestuurder. We belichten het profiel van de bestuurder en zoeken naar de samenhang tussen het ‘van waaruit besturen?’ en het ‘hoe besturen?’ zoals dit in de Gids voor Besturen aan bod komt. Je gaat naar huis met inspiratie om als bestuur collegiaal en duurzaam samen te werken aan de toekomst van je school.

We gaan in op de inhoud:

 • Pijlers van inspirerend burgerschap verkennen en bespreken wat deze inhouden voor een bestuurder
 • Oefening rond de eigen inspiratie als individuele bestuurder en de inspiratie van de school die men bestuurt
 • Vanuit de pijlers kritisch kijken naar
 • De werking van het eigen bestuur
 • De werking van de school
 • Vanuit de pijlers inzicht verdiepen in wat vorming in katholiek onderwijs inhoudt
Digitalisering van de maatschappij en onderwijs – inspirerende praktijkvoorbeelden
Spreker: Marleen Decuyper

Voor scholen en besturen is de digitalisering van de maatschappij een enorme uitdaging. De maatschappij evolueert altijd maar verder in de digitale richting en de verwachtingen t.a.v. de scholen komen steeds hoger te liggen, maar de middelen en de ondersteuning volgen niet aan hetzelfde tempo. Hoe kunnen we elkaar, de scholen en besturen ondersteunen in visie en te volgen trajecten? Kunnen er voorbeelden van goede praktijk uitgewisseld worden?

Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling
Spreker: Peter Bracaval & Ward Goudenhooft

Hoe realiseer je een kostenbeheersend schoolbeleid dat de gelijke onderwijskansen garandeert van de lerenden. Voor het  antwoord nemen we de 4 pijlers uit van het hoofdstuk “De school beperkt de kosten voor alle lerenden” uit de Gids voor BESTUREN van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als leidraad voor deze sessie.

 • Pijler 1: Maak strategische keuzes voor minimale schoolkosten.
 • Pijler 2: Garandeer de dialoog tussen school en ouders.
 • Pijler 3: Bewaak het evenwicht tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en de financiële gezondheid van de scholen.
 • Pijler 4: Communiceer transparant over het kostenbeleid.

We maken kennis met het vernieuwde zorgvademecum "Een huis vol zorg en kansen".

We geven een aanzet tot een antwoord op de vragen:

 • Wat is kansarmoede?
 • Welke “armoedevaardigheden” heeft men nodig?
 • Hoe kunnen scholen de kosten verlagen en de kansen van leerlingen verhogen? 
 • Wat betekent werken aan armoedebestrijding en kansenbevordering in de school?
 • Welke hulpbronnen en netwerk van de school (o.a. solidariteitsfonds) kunnen er ingezet worden?

Met welk concreet materiaal kunnen we aan de slag?

Goed werkgeverschap
Spreker: Els Goeminne & Jan De Smet

Het lerarentekort is brandend actueel. Toch mag dit niet de enige reden zijn om vanuit je leidinggevende verantwoordelijkheid in ‘goed werkgeverschap’ te investeren.

Eerst staan we stil bij meerdere contextfactoren die ons tot deze ambitie aanzetten: ons opvoedingsproject, de wet op psychosociaal welbevinden, de wetenschappelijke onderbouw…

Maar welke triggers helpen ons vooruit om dit daadwerkelijk te realiseren? We reiken enkele handvatten aan voor een strategisch HRM-beleid en we koppelen onze taak in personeelsbeleid aan het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Nu kunnen we concreet aan de slag …

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen. 

Bijkomende info:

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien. 

Deze sessie wordt in elke regio aangeboden.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 10 februari 2020 inschrijven en tot en met zaterdag 8 februari 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • woensdag 12 februari 2020 van 19:00 tot 21:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.