Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/04-5D Voorjaarsseminarie Mechelen

Doelstellingen:
 • De besturen nemen deel als team en verdelen de te volgen sessies onder elkaar zodat iedereen op de hoogte is van de gebrachte onderwerpen. 
 • Door het volgen van het seminarie wordt er gemeenschappelijk aan professionalisering gedaan. 
 • Bestuurders bespreken actuele onderwerpen in hun eigen raad van bestuur en in hun contacten met de andere onderwijsactoren. 
 • Aan het eind van deze sessie, kennen de deelnemers andere bestuurders uit hun regio. 
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens dit seminarie worden actuele onderwijsonderwerpen of maatschappelijke belangrijke items aangebracht door experten in de onderwerpen. Per regio worden eventueel andere onderwerpen aangebracht.

Inschrijven zal pas mogelijk zijn vanaf begin november 2019 eens we alle sessies kunnen vastleggen per regio.

Reserveer alvast deze datum of data in je agenda!

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
dinsdag 18 februari 2020 van 19:00 tot 20:00
Burgerschap
Spreker: Tom Uytterhoeven

Als bestuurder neem je een belangrijk maatschappelijk engagement op. Je neemt immers de eindverantwoordelijkheid op voor de vorming van kinderen en jongeren. In een katholieke dialoogschool willen we leerlingen - vanuit de schooleigen identiteit - inspireren om hun verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving op te nemen. We willen hen inspireren om niet enkel deel te nemen aan deze samenleving, maar om ze mee vorm te geven en te veranderen, om ook anderen te inspireren. Vanuit het perspectief van ‘inspirerend burgerschap’ verkennen we in deze sessie jouw rol als bestuurder. We belichten het profiel van de bestuurder en zoeken naar de samenhang tussen het ‘van waaruit besturen?’ en het ‘hoe besturen?’ zoals dit in de Gids voor Besturen aan bod komt. Je gaat naar huis met inspiratie om als bestuur collegiaal en duurzaam samen te werken aan de toekomst van je school.

We gaan in op de inhoud:

 • Pijlers van inspirerend burgerschap verkennen en bespreken wat deze inhouden voor een bestuurder
 • Oefening rond de eigen inspiratie als individuele bestuurder en de inspiratie van de school die men bestuurt
 • Vanuit de pijlers kritisch kijken naar
 • De werking van het eigen bestuur
 • De werking van de school
 • Vanuit de pijlers inzicht verdiepen in wat vorming in katholiek onderwijs inhoudt
Welbevinden van onderwijzend personeel – inspirerende praktijkvoorbeelden
Spreker: Beatrijs Pletinck & Franky Wauters

Als je je goed voelt op je werk, ben je gezonder en gelukkiger. De werknemer voelt zich dan beter maar het is ook fijner voor je collega’s en de kinderen/jongeren. Heel wat zaken kunnen daarbij een invloed hebben: een aangename werkruimte, leuke collega’s, flexibele lesuren, je gewoon goed voelen … Wat kan je doen om dit ook op jou school te realiseren?

Welbevinden van onderwijzend personeel, jong en oud is een terechte verantwoordelijkheid en tegelijk bekommernis van het schoolbestuur. Schoolbesturen voelen zich zowel juridisch als moreel verplicht om hiervoor in te staan, maar hoe kunnen zij geholpen worden om zelf dat welbevinden te bevorderen? Zijn er voorbeelden van goede praktijk om uit te wisselen?

Diversiteit in het personeelsbestand
Spreker: Gerda Bruneel & Suzy Sterck

We gaan tijdens deze sessie in op:

 • Wat kan? Waar liggen de opportuniteiten? Waarmee dien je rekening te houden?
 • Wie heeft al ervaring? Wat zijn positieve ervaringen? Wat liep minder?
 • Brief van de bisschoppen
 • Regelgeving: wat kan? wat moet een oplossing krijgen? welke overlegorganen zijn hierin betrokken?

We gaan hierover ook nog even in gesprek.

Tijd voor prioriteiten! Schoolbesturen als aandeelhouders van de kerntaken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Spreker: Jürgen Mettepenningen

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering bevat verschillende ‘uitdagingen’ voor leraren, directies, schoolbesturen en netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In de schoot van deze laatste wordt sinds enkele maanden gewerkt aan een ‘kerntakendebat’: waar dient ‘de koepel’ allemaal op in te zetten? Uiteraard wordt dat debat mee gekleurd door het regeerakkoord, maar in de eerste plaats door wat haar leden - de scholen - verwachten. De centrale vraag luidt: hoe vanuit de netwerkorganisatie de eigen leden ondersteunen op een manier die haalbaar en betaalbaar is, kwaliteitsvol en ten goede van alle leden? Criterium bij uitstek is de dienstverlening aan elk lid van de organisatie en dus de noden vanuit elke school.

In deze sessie

 

 • worden beknopt de contouren geschetst van het regeerakkoord
 • wordt een stand van zaken gegeven van opzet, verloop en inhoud van het kerntakendebat
 • wordt vooral een forum geboden om aan de hand van gerichte stellingen/vragen een eigen input te doen, samen delend en afwegend wat de noden en prioriteiten zijn binnen scholen, binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in datgene wat beide verbindt: een kwaliteitsvolle vorming voor onze leerlingen!
Aanbod workshops sessie 1 deel 2
dinsdag 18 februari 2020 van 20:05 tot 21:05
Burgerschap
Spreker: Tom Uytterhoeven

Als bestuurder neem je een belangrijk maatschappelijk engagement op. Je neemt immers de eindverantwoordelijkheid op voor de vorming van kinderen en jongeren. In een katholieke dialoogschool willen we leerlingen - vanuit de schooleigen identiteit - inspireren om hun verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving op te nemen. We willen hen inspireren om niet enkel deel te nemen aan deze samenleving, maar om ze mee vorm te geven en te veranderen, om ook anderen te inspireren. Vanuit het perspectief van ‘inspirerend burgerschap’ verkennen we in deze sessie jouw rol als bestuurder. We belichten het profiel van de bestuurder en zoeken naar de samenhang tussen het ‘van waaruit besturen?’ en het ‘hoe besturen?’ zoals dit in de Gids voor Besturen aan bod komt. Je gaat naar huis met inspiratie om als bestuur collegiaal en duurzaam samen te werken aan de toekomst van je school.

We gaan in op de inhoud:

 • Pijlers van inspirerend burgerschap verkennen en bespreken wat deze inhouden voor een bestuurder
 • Oefening rond de eigen inspiratie als individuele bestuurder en de inspiratie van de school die men bestuurt
 • Vanuit de pijlers kritisch kijken naar
 • De werking van het eigen bestuur
 • De werking van de school
 • Vanuit de pijlers inzicht verdiepen in wat vorming in katholiek onderwijs inhoudt
Welbevinden van onderwijzend personeel – inspirerende praktijkvoorbeelden
Spreker: Beatrijs Pletinck & Franky Wauters

Als je je goed voelt op je werk, ben je gezonder en gelukkiger. De werknemer voelt zich dan beter maar het is ook fijner voor je collega’s en de kinderen/jongeren. Heel wat zaken kunnen daarbij een invloed hebben: een aangename werkruimte, leuke collega’s, flexibele lesuren, je gewoon goed voelen … Wat kan je doen om dit ook op jou school te realiseren?

Welbevinden van onderwijzend personeel, jong en oud is een terechte verantwoordelijkheid en tegelijk bekommernis van het schoolbestuur. Schoolbesturen voelen zich zowel juridisch als moreel verplicht om hiervoor in te staan, maar hoe kunnen zij geholpen worden om zelf dat welbevinden te bevorderen? Zijn er voorbeelden van goede praktijk om uit te wisselen?

Diversiteit in het personeelsbestand
Spreker: Gerda Bruneel & Suzy Sterck

We gaan tijdens deze sessie in op:

 • Wat kan? Waar liggen de opportuniteiten? Waarmee dien je rekening te houden?
 • Wie heeft al ervaring? Wat zijn positieve ervaringen? Wat liep minder?
 • Brief van de bisschoppen
 • Regelgeving: wat kan? wat moet een oplossing krijgen? welke overlegorganen zijn hierin betrokken?

We gaan hierover ook nog even in gesprek.

Tijd voor prioriteiten! Schoolbesturen als aandeelhouders van de kerntaken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Spreker: Jürgen Mettepenningen

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering bevat verschillende ‘uitdagingen’ voor leraren, directies, schoolbesturen en netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In de schoot van deze laatste wordt sinds enkele maanden gewerkt aan een ‘kerntakendebat’: waar dient ‘de koepel’ allemaal op in te zetten? Uiteraard wordt dat debat mee gekleurd door het regeerakkoord, maar in de eerste plaats door wat haar leden - de scholen - verwachten. De centrale vraag luidt: hoe vanuit de netwerkorganisatie de eigen leden ondersteunen op een manier die haalbaar en betaalbaar is, kwaliteitsvol en ten goede van alle leden? Criterium bij uitstek is de dienstverlening aan elk lid van de organisatie en dus de noden vanuit elke school.

In deze sessie

 • worden beknopt de contouren geschetst van het regeerakkoord
 • wordt een stand van zaken gegeven van opzet, verloop en inhoud van het kerntakendebat
 • wordt vooral een forum geboden om aan de hand van gerichte stellingen/vragen een eigen input te doen, samen delend en afwegend wat de noden en prioriteiten zijn binnen scholen, binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in datgene wat beide verbindt: een kwaliteitsvolle vorming voor onze leerlingen!
Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen. 

Bijkomende info:

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien. 

Deze sessie wordt in elke regio aangeboden.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 16 februari 2020 inschrijven en tot en met vrijdag 14 februari 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Afgelast)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 18 februari 2020 van 19:00 tot 21:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.