Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/01TM Module 1b Het leerplan hanteren als hefboom van identiteits- en kwaliteitsontwikkeling (basis - team)

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het nieuwe kwaliteitskader (OK) doet een appel op het beleidsvoerend vermogen van scholen. De leidraad bij de leerplannen geeft scholen een aanzet om onderwijs op een identiteitsrijke en kwaliteitsvolle manier onderwijs vorm te geven. Elke leerplan is daarbij ingebed binnen een vormingsconcept dat gebaseerd is op de pedagogische en levensbeschouwelijke keuze van de school. De band met de wegwijzers/ Bijbelse intuïties/ is expliciet aanwezig in leerplannen en vormingsconcept. Scholen zoeken mogelijkheden om de schoolkeuzes te verbinden met de onderwijspraktijk van elke dag. In deze module ondersteunen we scholen daarbij. We verkennen ook de mogelijkheden van de digitale tool om kwaliteitsontwikkeling te ondersteunen.

De basismodule bestaat uit een pakket van twee sessies waarbij we met scholen via de leidraad SO werken aan de eigen identiteit en kwaliteit.

Scholen die meer intensief op maat willen werken kunnen bijkomend een verdiepend pakket van drie sessies volgen. Ze kunnen dan zelf een invalshoek kiezen. Ze kunnen bijvoorbeeld verder ingaan op de inspiratie en traditie van de eigen school of werken aan het nieuwe kwaliteitskader (OK) binnen de eigen schoolcontext.

Voor meer informatie, raadpleeg de website.

Bijkomende info:

Voor elke nascholing die een volledige dag bedraagt, is er een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Deze module is teamgericht. Voor de verdieping kunnen scholengemeenschappen intekenen op voorwaarde dat de basis is gevolgd.

"Data te bepalen in overleg tussen de school of scholengemeenschap en de nascholer."


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De nascholing is gericht op het secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs OV4.

Je kan nu reeds inschrijven voor deze nascholing, via onderstaande linken.  

"Data te bepalen in overleg tussen de school of scholengemeenschap en de nascholer."


Voor dit initiatief mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 500 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.