Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/01TM Module 7 Leiding geven aan de modernisering van het SO (team)

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het nieuwe kwaliteitskader (OK) doet een appel op het beleidsvoerend vermogen van scholen. De leidraad bij de leerplannen geeft scholen een aanzet om onderwijs op een identiteitsrijke en kwaliteitsvolle manier onderwijs vorm te geven. Elke leerplan is daarbij ingebed binnen een vormingsconcept dat gebaseerd is op de pedagogische en levensbeschouwelijke keuze van de school. De band met de wegwijzers/ Bijbelse intuïties/ is expliciet aanwezig in leerplannen en vormingsconcept. Scholen zoeken mogelijkheden om de schoolkeuzes te verbinden met de onderwijspraktijk van elke dag. In deze module ondersteunen we scholen daarbij. We verkennen ook de mogelijkheden van de digitale tool om kwaliteitsontwikkeling te ondersteunen.

Vanuit 3 aspecten van de modernisering so, ondersteunen we leidinggevenden in het (verder) opzetten van en het creëren van draagvlak bij veranderingsprocessen.

  • identiteits- en kwaliteitsontwikkeling via leerplannen;
  • het gemeenschappelijk funderend leerplan en het leerplan ICT;
  • onderwijsloopbaanbegeleiding.

Daarbij wordt onder meer ingegaan op

  • Het in kaart brengen en managen van de veranderingsprocessen die te maken hebben met de modernisering SO. Verschillende beleidsdomeinen van schoolbeleid ( pedagogisch- didactisch beleid, identiteitsbeleid, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid, studieaanbod, evaluatiebeleid,  infrastructureel beleid, communicatiebeleid) integreren in een beleidsvisie en planmatig managen in een schooleigen veranderingsproces.
  • Methodieken voor veranderingsprocessen aanbieden en onderzoeken op welke manier deze hebben in de eigen schoolcontext kunnen gebruikt worden
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen van vormen van dialogaal leiderschap, navigerend tussen externe verantwoording en eigen verantwoordelijkheid en inspiratie. Ontwikkelen van leiderschap in dialoog met de school ( leraren, leraren teams, vakgroepen) en met externe betrokkenen ( ouders, samenleving)

Voor meer informatie, raadpleeg de website.

Bijkomende info:

Voor elke nascholing die een volledige dag bedraagt, is er een broodjesmaaltijd inbegrepen.

"Data te bepalen in overleg tussen de school of scholengemeenschap en de nascholer."


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De nascholing is gericht op het secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs OV4.

Je kan nu reeds inschrijven voor deze nascholing, via onderstaande linken.

"Data te bepalen in overleg tussen de school of scholengemeenschap en de nascholer."


Voor dit initiatief mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 500 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.