Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/01TM Module 5v Omgaan met verdieping en verbreding als vorm van differentiatie en onderwijsloopbaanbegeleiding in de eerste graad (verdieping - team)

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het nieuwe kwaliteitskader (OK) doet een appel op het beleidsvoerend vermogen van scholen. De leidraad bij de leerplannen geeft scholen een aanzet om onderwijs op een identiteitsrijke en kwaliteitsvolle manier onderwijs vorm te geven. Elke leerplan is daarbij ingebed binnen een vormingsconcept dat gebaseerd is op de pedagogische en levensbeschouwelijke keuze van de school. De band met de wegwijzers/ Bijbelse intuïties/ is expliciet aanwezig in leerplannen en vormingsconcept. Scholen zoeken mogelijkheden om de schoolkeuzes te verbinden met de onderwijspraktijk van elke dag. In deze module ondersteunen we scholen daarbij. We verkennen ook de mogelijkheden van de digitale tool om kwaliteitsontwikkeling te ondersteunen.

Leerlingen goed observeren en correct oriënteren, daar gaat het in essentie over in de eerste graad. Scholen krijgen ruimte en kansen om te differentiëren om beter te kunnen observeren en oriënteren. In de leerplannen van de nieuwe eerste graad (algemene vakken en basisopties) is differentiatie in functie van leerlingenprofielen een belangrijk gegeven in functie van observatie en oriëntatie. Werken met verdiepingsdoelen, met beheersingsniveaus, suggesties tot verbreding maken dan ook deel uit van elke leerplan. We willen scholen helpen om te ontdekken hoe ze verdieping en verbreding optimaal kunnen gebruiken voor de oriëntatie van de leerling, zowel naar een studiedomein als naar een finaliteit binnen het studiedomein.

Scholen kunnen kiezen voor een basismodule van twee sessies of een verdiepende schooleigen nascholing. Dan kunnen ze na de basis met de eigen school aan de hand van drie bijkomende sessies onderzoeken hoe ze onderwijsloopbaanbegeleiding op een geheel schooleigen en kwaliteitsvolle manier kunnen realiseren. We helpen hen daarbij ook om na denken over gedifferentieerd evalueren.

Voor meer informatie, raadpleeg de website.

Bijkomende info:

Voor elke nascholing die een volledige dag bedraagt, is er een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Deze module is teamgericht en kan je dus als team op intekenen. Je kan intekenen voor de basis en/of verdieping op voorwaarda dat de basismodule werd gevolgd.

"Data te bepalen in overleg tussen de school of scholengemeenschap en de nascholer."


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

De nascholing is gericht op het secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs OV4.

Je kan nu reeds inschrijven voor deze nascholing, via onderstaande linken.

"Data te bepalen in overleg tussen de school of scholengemeenschap en de nascholer."


Voor dit initiatief mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1650 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.