Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AMv-01 21/11/2019 ICT-tools/apps in het onderwijs vreemde talen

Doelstellingen:

Leraren maken kennis met ICT-tools en apps die innovatieve werkvormen in het vreemde-talenonderwijs faciliteren 

Doelgroep:

Leraren talen alle onderwijsvormen, alle graden

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Sedert enkele jaren zijn heel wat leerkrachten op zoek naar kwaliteitsvolle digitale applicaties die aangepast zijn aan het Vlaamse onderwijscurriculum. Om de leerlingen van nu voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst moeten we immers op een doordachte en correcte manier durven inzetten op hedendaagse tools, die differentiatie en interactie mogelijk maken, de motivatie verhogen, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter maken.  Met deze beperkte selectie uit het vaak onoverzichtelijke aanbod aan taaltools geven we vanuit Project Taal regio West-Vlaanderen een overzicht van gebruiksvriendelijke ICT die innovatieve werkvormen in de klas faciliteert, het zelfstandig en actief leren bevordert en zo het leerrendement verhoogt.

Strategie en methode:

Workshop

Bijkomende info:

Lesgever: Wim Pectoor.

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Smartphone of iPad meebrengen


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 18 november 2019 inschrijven en tot en met donderdag 7 november 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 37,00 Euro
Lesgever: Verheyen Christel
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 21 november 2019 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.