Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABe-32 Dagen beginnende leraren: Land- en tuinbouw

Doelstellingen:
 • kennismaking met de werking van de pedagogische begeleiding in het algemeen en de respectievelijke vakbegeleiders in het bijzonder;
 • aanreiken van kaders (inzichten, juridische bepalingen, reflectie) op het vlak van visie, inhoud, didactiek en evaluatie van het vak;
 • een proces van reflectie en zelfreflectie op gang brengen i.v.m. persoonlijke groei in leraarschap;
 • opstarten van een netwerk van vakcollega’s
Doelgroep:

Deze vorming richt zich tot alle startende en herstartende leraren secundair onderwijs van regio Antwerpen.  Met ‘startende leraar’ bedoelen wij ‘de eerste drie jaar aan het werk’. Diegenen die vorige schooljaren niet konden deelnemen, omdat ze bv. aangesteld waren in een korte interimopdracht, zijn dit schooljaar welkom.

Ook diegenen die er jaren tussenuit waren en opnieuw de draad willen opnemen in het onderwijs, verwelkomen wij graag.

Na inschrijving zal de pedagogisch begeleider contact opnemen om afspraken te maken.

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:
 • visie, didactiek en evaluatie van het vak op basis van leerplannen, visieteksten, boeken, handleidingen, …;
 • Algemene Pedagogische Reglementeringen 1, 3 en 5;
 • eigen ervaring en inbreng van de deelnemers.
Strategie en methode:
 • aanbrengen van kaders, inzichten en opdrachten door de vakbegeleider;
 • individueel en groepswerk;
 • kringgesprek;
 • inbreng van eigen ervaringen en vragen door de deelnemers;
 • reflectie en zelfreflectie op het vak en op de groei als leraar.
Bijkomende info:

Wil je ingaan op dit aanbod, vraag dan aan je directeur of nascholingscoördinator om je in te schrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Laat je niet in de war brengen door de vermelde tijdstippen: het inschrijvingssysteem vraagt nu eenmaal om data in te geven. Je mag ze dus gewoon negeren. Als de inschrijvingsperiode voorbij is, neem ik persoonlijk contact met je op voor verdere afspraken. 

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

 

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 17 november 2019 inschrijven en tot en met dinsdag 12 november 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: De Brabandere Ingrid
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Op afspraak (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 20 november 2019 van 13:30 tot 16:30
  • donderdag 6 februari 2020 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.