Aanmelden
Laden…

Even geduld...

A9E-01 Godsdienst: Levensbeschouwelijke communicatie in de godsdienstles

Doelstellingen:
  • Het specifieke van levensbeschouwelijk communiceren in de godsdienstles verhelderen. 
  • Het communicatieproces zoals beschreven in de leerplannen r.-k. godsdienst verkennen en zich eigen maken.
  • Het principe van de ‘wederzijdse ontsluiting’ ontdekken als een benadering die kansen biedt voor levensbeschouwelijke communicatie in de visie van de leerplannen r.-k. godsdienst.
  • Met behulp van interactieve oefeningen en transferlessen ‘wederzijdse ontsluiting’/theologiseren toepassen op de concrete lespraktijk.
  • Reflecteren op lesonderwerpen voor de eigen klasgroep en deze kunnen verrijken vanuit een (geloofs)communicatieve benadering. 
Doelgroep:

Godsdienstleerkrachten lager onderwijs, buitengewoon lager onderwijs (type basisaanbod), eerste graad secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs (OV4)

Aanbieder: Regio Antwerpen - Vicariaat
Inhoud:

Kinderen en jongeren zijn op een onbevangen wijze verwonderd of verontwaardigd over het leven zoals zich dat aan hen voordoet. Zij stellen hierbij levensbeschouwelijke, religieuze en/of godsdienstige vragen. In de zoektocht naar (elementen van) antwoorden worden ze geconfronteerd met een veelheid aan levensbeschouwelijke alternatieven en hebben ze nood aan goede gesprekspartners. Kinderen en jongeren hebben meer nodig om levensbeschouwelijk te kunnen groeien dan oppervlakkige, nivellerende, vrijblijvende gesprekken. Het communicatieproces in de godsdienstles beoogt geleidelijke verdieping van inzicht, vaardigheden en attitudes op het vlak van zingeving en (het zich positioneren in of tegenover) geloven.

In deze sessie focussen we vanuit de praktijk op een aanpak waarbij de invalshoek van de Bijbelse traditie en de invalshoek van de leefwereld van kinderen en jongeren elkaar zo benaderen dat ze elkaar ontsluiten.

Het leerproces bestaat zowel uit het stellen, uitdiepen en verhelderen van vragen, als uit het zoeken naar en soms vinden van nieuwe antwoorden.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtst reeks via deze LINK.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 14 maart 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Van Peteghem Hedwig
Getteman Ludwig
Elsemans Yoo Ree
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 00 - info@dsko.be
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • dinsdag 17 maart 2020 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.