Aanmelden
Laden…

Even geduld...

A9A-02 Godsdienst: Basiskennis jodendom

Doelstellingen:
  • De eigenheid van het jodendom ontdekken zoals een bevoorrechte getuige of relevante vertegenwoordiger ze voorstelt.
  • De interne pluraliteit in het jodendom op het spoor komen.
  • Zich in het levensbeschouwelijk perspectief van anderen kunnen verplaatsen.
  • Respectvol en open omgaan met elementen van het jodendom.
  • Verschillen tussen stereotyperingen en geleefd geloof van het jodendom ontdekken.
  • Kritisch reflecteren over hoe lesimpulsen op basis van elementen uit het jodendom het leerproces binnen de r.-k. godsdienstles kunnen verbreden en verdiepen.
Doelgroep:

Leraren lager onderwijs en buitengewoon lager onderwijs (type basisaanbod)

Aanbieder: Regio Antwerpen - Vicariaat
Inhoud:

Schoolteams maakten kennis met de interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenleven, de ILC’s. Op bepaalde momenten doet de leraar hiervoor bewust een aanbod waarbij kinderen vanuit een binnenperspectief kennis maken met de erkende levensbeschouwingen/ godsdiensten. We zijn ervan overtuigd dat een ‘echte’ ontmoeting kans biedt om verschillen te leren waarderen, verbondenheid te beleven en eigen opvattingen te bevragen. Veel leraren onderschrijven deze visie, maar benoemen de eigen beperkte kennis van andere levensbeschouwingen/godsdiensten vaak als hindernis.

Het leer- en raamplan rooms-katholieke godsdienst, alsook het ontwikkelveld r.-k. godsdienst binnen Zill, hebben oog voor verscheidenheid.

We screenen deze documenten op verwijzingen naar het jodendom. In de voormiddag verkennen we diverse impulsen die benut kunnen worden bij het begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de individuele leerling. In de namiddag maken we een wandeling door de joodse buurt.  Daarna ontmoeten we Moses Mund, inspecteur-adviseur israëlitische godsdienst.
Aan de hand van getuigenissen, voorwerpen, verhalen, … bouwen we in deze sessie basiskennis van het jodendom op om er als leraar ILC-getrouw mee aan de slag te gaan.

Opgelet:
Een gelijkaardig aanbod is er ook rond islam en christendom.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtst reeks via deze LINK.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 1 november 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25,00 Euro
Lesgever: Donckers Kim
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 00 - info@dsko.be
Plaats en Data:
Anna Bijnsgebouw (Inschrijven afgesloten)
Lange Kievitstraat 111
2018 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 4 november 2019 van 09:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.