Aanmelden
Laden…

Even geduld...

A9A-04 Godsdienst: Basiskennis islam

Doelstellingen:
  • De eigenheid van de islam ontdekken zoals een bevoorrechte getuige of relevante vertegenwoordiger ze voorstelt.
  • De interne pluraliteit in de islam op het spoor komen.
  • Zich in het levensbeschouwelijk perspectief van anderen kunnen verplaatsen.
  • Respectvol en open omgaan met elementen van de islam.
  • Verschillen tussen stereotyperingen en geleefd geloof van de islam ontdekken.
  • Kritisch reflecteren over hoe lesimpulsen op basis van elementen uit de islam het leerproces binnen de r.-k. godsdienstles kunnen verbreden en verdiepen.
Doelgroep:

Leraren lager onderwijs en buitengewoon lager onderwijs (type basisaanbod)

Aanbieder: Regio Antwerpen - Vicariaat
Inhoud:

Schoolteams maakten kennis met de interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenleven, de ILC’s. Op bepaalde momenten doet de leraar hiervoor bewust een aanbod waarbij kinderen vanuit een binnenperspectief kennis maken met de erkende levensbeschouwingen/ godsdiensten. We zijn ervan overtuigd dat een ‘echte’ ontmoeting kans biedt om verschillen te leren waarderen, verbondenheid te beleven en eigen opvattingen te bevragen. Veel leraren onderschrijven deze visie, maar benoemen de eigen beperkte kennis van andere levensbeschouwingen/godsdiensten vaak als hindernis.

Het leer- en raamplan rooms-katholieke godsdienst, alsook het ontwikkelveld r.-k. godsdienst binnen Zill, hebben oog voor verscheidenheid.
We screenen deze bronnen op verwijzingen naar de islam. In de voormiddag verkennen we diverse impulsen die benut kunnen worden bij het begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de individuele leerling. ‘s Namiddags ontmoeten we Ahmed Azzouz in de moskee Assalaam.            Aan de hand van getuigenissen, voorwerpen, verhalen, … bouwen we in deze sessie basiskennis van de islam op om er als leraar ILC-getrouw mee aan de slag te gaan. 

Opgelet:
Een gelijkaardig aanbod is er ook rond jodendom en christendom.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtst reeks via deze LINK.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 2 december 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25,00 Euro
Lesgever: Donckers Kim
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 00 - info@dsko.be
Plaats en Data:
Anna Bijnsgebouw (Inschrijven afgesloten)
Lange Kievitstraat 111
2018 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 9 december 2019 van 09:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.