Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AFr-01 Dag van het Frans 1ste gr a-stroom - HERHALING

Doelstellingen:

In opvolging van de leerplanvoorstellingen 1ste graad Engels/Frans a-stroom

  • ontdekken de leerkrachten concrete implementatie-mogelijkheden van het leerplan binnen de eigen context en input van de school
  • verkennen ze concrete voorbeelden
  • wisselen ze eigen ervaringen uit
  • creëren ze samen haalbare toepassingen
Doelgroep:

Leraren Frans 1ste graad a-stroom

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Vertaling van het leerplan Frans 1ste graad a-stroom naar de concrete lespraktijk, met expliciete aandacht voor

planning

lesvoorbereiding

differentiatie

evaluatie en rapportering

attitudes

…. (items op aanvraag van de deelnemers – zie vraag bij het einde van deze digitale inschrijving)

Strategie en methode:

Informatief luik

Interactief luik

Zelfreflectie

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 6 oktober 2019 inschrijven en tot en met dinsdag 1 oktober 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Verheyen Christel
Van den wouwer Danny
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 9 oktober 2019 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.