Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-01 Pas voor de klas? En nu…?

Sta je pas voor de klas? Dan ben je vast overtuigd en enthousiast van start gegaan.  Dat willen we zo houden.  Daarom willen we je ondersteunen: met tips en tricks, do's en don'ts over de verbinding met je klas, je functioneren in je schoolteam, je contacten met ouders, je omgaan met de administratieve moetjes.   

Naast nuttige en bruikbare info, zetten we in op luisteren en leren van elkaar.   We leren immers niet alleen van de leraar, dat weet je als starter maar al te goed.  We willen het voorbeeld geven en begeleiden zoals jij dat in de klas ook doet.   Het gamma items dat aan bod kan komen is onbeperkt.

Samen sterker... van aan de start tot aan de meet. 

Doelstellingen:

Deelnemers kunnen en zijn bereid om te reflecteren over hun klasmanagement, didactische aanpak, functioneren in een schoolteam,… om vanuit deze reflecties hun professioneel handelen te versterken.

Deelnemers passen de gebrachte inhouden meteen toe in hun praktijk.

Deelnemers voelen zich gesteund door hun deelname aan dit lerend netwerk.

Doelgroep:

Startende leraren

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Info over goed klasmanagement, basisdidactiek, groepsvorming, werken in een schoolteam, planlast en draagkracht,…

Strategie en methode:

Combinatie van plenum en intervisie

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Alle sessie volgen


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 28 september 2019 inschrijven en tot en met dinsdag 24 september 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Loodts Anne
Van Hees Els
Delanghe Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • woensdag 2 oktober 2019 van 08:30 tot 11:30 (Afgelast)
  • maandag 25 november 2019 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • dinsdag 21 januari 2020 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • donderdag 30 april 2020 van 13:00 tot 17:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.