Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-03 STEM op techniek in de kleuterschool

Doelstellingen:

Zicht krijgen hoe je met het nieuwe leerplanconcept werk kan maken van krachtig STEM-onderwijs in de kleuterchool.

Er wordt aandacht besteed aan:

 • Wat STEM inhoudt voor de kleuterschool
 • aandacht voor het ontwikkelthema Oriëntatie op Techniek
 • De plaats van STEM in het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!
 • Het belang van onderzoekend leren bij goed STEM-onderwijs
 • Het belang van betekenisvolle contexten
Doelgroep:

Leraren kleuteronderwijs

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

In deze sessie ontdekken de deelnemers welke elementen belangrijk zijn bij het uitwerken van rijk STEM onderwijs voor de kleuterschool.

We staan stil bij volgende aandachtspunten:

 • wat STEM precies inhoudt voor de kleuterschool
 • hoe je de Oriëntatie op techniek concreet in de focus zet
 • hoe je krachtige STEM-activiteiten kan opzetten
 • hoe je onderzoekend leren kan stimuleren bij jonge kinderen
 • welke materialen interessant kunnen zijn
Strategie en methode:

Input en leren via actieve werkvormen

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

 

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Basiskennis ZILL


Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 17 april 2020 inschrijven en tot en met zondag 12 april 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Hendrickx Hilde
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 20 april 2020 van 13:15 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.