Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-04 Lerend netwerk kwaliteit – 4 sessies

Inhoudelijke verdieping van het ROK gelinkt aan de onderwijspraktijk.

Doelstellingen:
 • Opstarten en verderzetten van een lerend netwerk rond kwaliteit;
 • Verdiepend aan de slag gaan met het referentiekader Onderwijskwaliteit – ROK;
 • Kennis verwerven en verwerken over zelfgekozen kwaliteitsverwachtingen van het referentiekader Onderwijskwaliteit;
 • Ervaringen delen over concrete toepassingen in de praktijk, elkaar inspireren en adviseren.
 •  

Facultatief – in de namiddag:

Samen nadenken over hoe je tegemoet kan komen aan bepaalde  kwaliteitsverwachtingen met betrekking tot een specifieke onderwijsleerpraktijk in een concrete schoolcontext.

Doelgroep:

Directies, middenkader, leraren

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Op 21 oktober 2019 starten we met de eerste sessie van het Lerend Netwerk Kwaliteit. Samen met een twintigtal collega’s zoomen we in op kwaliteitsontwikkeling in basisscholen, vertrekkende vanuit het referentiekader Onderwijskwaliteit. Dit netwerk staat open voor alle geïnteresseerde directies, leraren, beleidsondersteuners, coördinatoren,… die samen over onderwijskwaliteit willen nadenken en bereid zijn hun praktijkervaringen te delen.

We willen graag 2 schooljaren samen netwerken, telkens in 4 afzonderlijke sessies. Deze gaan door in de deelnemende scholen, zodat we in de namiddag (facultatief) kunnen kijken naar goede praktijkvoorbeelden in een concrete schoolcontext.  De onkosten voor koffie, broodjes, kopieën, … worden in onderlinge afspraak geregeld. Een stuurgroep zorgt samen met pedagogisch begeleiders voor een boeiende inhoudelijke invulling en we voorzien vier bijeenkomsten per schooljaar.

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Wie inschrijft voor dit netwerk engageert zich om de 4 sessies te volgen. Op die manier kunnen we met een vaste deelnemersgroep nadenken over lopende kwaliteitsprocessen van de deelnemende scholen.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 18 oktober 2019 inschrijven en tot en met zondag 13 oktober 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Ligtvoet Chris
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
een school in jouw regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 21 oktober 2019
   Lesplaats nog niet gekend (kaart)
   van 09:30 tot 12:30
  • maandag 25 november 2019
   Lesplaats nog niet gekend (kaart)
   van 09:30 tot 12:30
  • maandag 10 februari 2020
   Lesplaats nog niet gekend (kaart)
   van 09:30 tot 12:30
  • maandag 4 mei 2020
   Lesplaats nog niet gekend (kaart)
   van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.