Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-05 Sterke en gemotiveerde lezers

Onze Vlaamse leerlingen doen het niet zo goed op internationale toetsen voor begrijpend lezen. Wil jij weten hoe je van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers kan maken? Ben jij een inspirator voor collega’s? Dan is deze nascholing iets voor jou. 

Doelstellingen:

Uit de resultaten van het internationale PIRLS-onderzoek 2016 die op 5 december 2017 werden bekendgemaakt, blijkt dat Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar minder goed kunnen begrijpend lezen dan tien jaar geleden. Dat oranje knipperlicht kunnen we niet negeren. Daarom willen wij stevig werk maken van een sterker leesonderwijs voor alle leerlingen. 

Inspiratiedag Begrijpend lezen

 • Kennismaken met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. 
 • Kennismaken met kaders voor een krachtige leeromgeving voor begrijpend lezen.  
 • Ontdekken van enkele manieren om de kaders te vertalen naar de klaspraktijk. 

Lerend netwerk begrijpend lezen

 • Leervragen stellen over begrijpend lezen en samen met andere deelnemers zoeken naar antwoorden. 
 • Op een interactieve manier hun kennis over begrijpend lezen versterken. 
 • Uitwisselen over leerervaringen. 

Ondersteuning op de school

 • Goede praktijken uitproberen in de eigen klas. 
 • Inspireren van collega’s
Doelgroep:

Leraren kleuter en lager onderwijs, GOK leerkrachten, zoco’s…

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

We starten met een inspiratiedag waarop je wordt ondergedompeld in resultaten van onderzoek, belangrijke kaders en de vertaalslag naar de praktijk. Daarna ga je drie halve dagen aan de slag met jouw leervragen in een lerend netwerk. Ten slotte krijg je twee halve dagen ondersteuning om de principes toe te passen in jouw klaspraktijk en enkele van je collega’s te inspireren. 

Strategie en methode:

Wie deelneemt mag zich verwachten aan actief leren. Het traject start in grote groep (inspiratiedag), daarna wordt verder gewerkt in kleine groep en op individuele basis. De vorming wordt ondersteund met werkvormen en materialen die het leren van de deelnemers faciliteren en die de interactie tussen de deelnemers ten goede komt. 

 • De inspiratiedag bestaat uit een presentatie in grote groep (met een afwisseling van onderzoeksresultaten, praktijkvoorbeelden …) met tussenin reflectiemomenten.  
 • In de lerende netwerken gaan de deelnemers actief samen op zoek naar antwoorden op leervragen. Begeleiders zorgen voor de nodige achtergrondinformatie en voor het begeleiden van de werkvormen.  
 • De ondersteuning op school bestaat uit persoonlijke coaching en reflectie. 
Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

ENKEL MOGELIJKHEID OM IN TE SCHRIJVEN NA EEN AANVRAAG VAN EEN INTENSIEF TRAJECT BEGRIJPEND LEZEN

De leraren nemen deel aan alle sessies. De deelnemers engageren zich tot het delen van materialen en het informeren van hun collega’s op school.

De school zorgt minstens voor een vertegenwoordiger voor de kleuterschool en de lagere school (2). Vertegenwoordiging per graad is ideaal (5)l.


Voor dit initiatief moeten minimum 3 en mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 3 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Van Rompaey An
Nys Katrijn
Schelfaut Bavo
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 17 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
Locatie Turnhout - lesplaats nog niet gekend (Afgelast)
(Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • vrijdag 18 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • dinsdag 19 november 2019 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • dinsdag 21 januari 2020 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • dinsdag 17 maart 2020 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.