Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-07 Begrijpend luisteren in ZiLL- kleuters en eerste leerjaar

Uit de resultaten van het internationale PIRLS-onderzoek 2016 die op 5 december 2017 werden bekendgemaakt, blijkt dat Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar minder goed kunnen begrijpend lezen dan tien jaar geleden. Dat oranje knipperlicht kunnen we niet negeren.  

Het leerplan Zin in leren! Zin in leven! biedt alle handvatten om met begrijpend luisteren aan de slag te gaan en  tekent een leerlijn uit van 2,5 tot 12 jaar. In die leerlijn gaan het verwerken van talige en niet-talige boodschappen hand in hand met luisterstrategieën en het genieten van (voor)lezen. We leggen de lat hoog: leerlingen moeten aan de slag met allerlei teksten uit verschillende media. 

Doelstellingen:

Aan het eind van deze training: 

 • weet je hoe een onderwijsarrangement voor begrijpend luisteren met leesdoelen binnen Zin in leren! Zin in leven! vorm kan krijgen; 
 • heb je veel inspiratie om onderwijsarrangementen begrijpend luisteren met leesdoelen uit te werken; 
 • heb je zin om met onderwijsarrangementen begrijpend luisteren met leesdoelen aan de slag te gaan.
Doelgroep:

Leraren kleuteronderwijs en eerste leerjaar, zoco’s, GOK-leerkrachten en zorgleerkrachten.

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

In deze nascholing trainen we leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om onderwijsarrangementen voor begrijpend luisteren uit te werken.

Strategie en methode:

Workshop waarin we onderwijsarrangementen Begrijpend luisteren aanmaken bij meegebrachte boeken en met elkaar delen.

In deze trainingen krijg je geen plenaire theoretische input. Je gaat onmiddellijk aan de slag met de leerlijn, een kijkwijzer en allerlei tekstmateriaal. Ook je eigen prentenboeken, gedichtenbundels… kunnen daarbij inspiratie bieden. De trainer helpt je de goede dingen te doen en geeft je tips en tricks. Je leert vast ook een heleboel uit de praktijkervaringen van de andere deelnemers.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnemers zijn bereid om hun uitgewerkte materialen met elkaar te delen.

Deelnemers brengen zelf prentenboeken mee;


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 19 november 2019 inschrijven en tot en met donderdag 14 november 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Lesgever: Van Rompaey An
Nys Katrijn
Schelfaut Bavo
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • vrijdag 22 november 2019 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 23 januari 2020 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 18 mei 2020 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.