Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-08 Aanvangsbegeleiding organiseren in uw school of scholengemeenschap

Doelstellingen:
 • Inzicht krijgen in het belang van georganiseerde aanvangsbegeleiding op school- en scholengemeenschapniveau
 • Kennismaken met een aantal standaarden voor een effectief programma voor aanvangsbegeleiding
 • Kennis verwerven voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van zo’n programma
 • Kennismaken met reflectieinstrumenten (richtvragen, kijkwijzers) om aanvangsbegeleiding op te zetten in de school of scholengemeenschap
 • Ideeën uitwisselen om samenwerkingsverbanden optimaal te benutten
Doelgroep:

Directeuren, coördinerend directeuren

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

De opleiding van leraren en de begeleiding van starters staan sterk in de belangstelling vanwege het dreigende tekort aan leraren en alarmerende cijfers over het vroegtijdig afbreken van de onderwijsloopbaan. Daarom voorziet de overheid vanaf 1/9/2019 in bijkomende middelen voor aanvangsbegeleiding (zie omzendbrief PERS/2018/03 21/11/2018). Die middelen zullen groter zijn dan bij de vroegere mentoruren die omwille van besparingen werden afgeschaft. Ze kunnen aangewend worden voor de organisatie van de aanvangsbegeleiding in de school én voor de opleiding van bekwame mentoren van beginnende leraren.

Deze vorming wil (coördinerende) directeuren ondersteunen bij het opzetten van een breed programma voor aanvangsbegeleiding in hun school of scholengemeenschap over de jaren heen. We onderzoeken de verschillende componenten van zo’n programma, hoe we het systematisch uitvoeren en hoe we het evalueren. We zoomen in op het initiëren en oriënteren van de beginnende leraar, op de vorming en het inzetten van de mentor, de rol van de directeur en de kansen om ook collega-leraren te engageren. Ten slotte gaan we ook in op hoe een programma voor aanvangsbegeleiding kan ingepland worden in de tijd, waarbij telkens wat, wie en wanneer netjes op een rij komt te staan.

Strategie en methode:

Uiteenzetting, interactie en uitwisseling

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 8 dagen op voorhand inschrijven en tot 1 dag op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: De Ceulaer Liesbeth
Jaminé Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 3 december 2019 van 09:30 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 3 december 2019 van 13:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.