Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-10 Bewegingsopvoeding - Hoe maak ik een goede planning? - Beginnende leraren en hun directeur

Doelstellingen:
 • De doelen van bewegingsopvoeding herkennen in ZiLL
 • Inzicht verkrijgen in de bedoeling en de onderdelen van het bewegingswerkplan
 • Leren werken aan een bewegingswerkplan als deel van het schoolwerkplan
 • Tips voor het opstellen van planningsdocument
Doelgroep:
 • Beginnende leraren bewegingsopvoeding (bu)bao
 • Directeuren (bu)bao
Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

In de basisschool werkt de leraar bewegingsopvoeding een bewegingswerkplan (BWP) uit . Deze vormt een onderdeel van het ruimere schoolwerkplan (SWP) en bevat o.a. ook de planningsdocumenten. Een jaarplanning maakt daar een wezenlijk deel van uit.  We geven ook aandacht aan concrete lesvoorbereidingen en agenda.

Het bewegingswerkplan heeft als doel de visie op het domein te vertalen naar de eigen schoolsituatie. Het houdt rekening met het leerplan ZiLL en met begeleidingsadviezen. Laat het duidelijk zijn: we streven naar een flexibel werkdocument vatbaar voor aanvullingen, wijzigingen en veranderingen.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

BRENG EIGEN PLANNINGSDOCUMENTEN MEE ! ! ! (agenda, jaarplan, …)


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 13 oktober 2019 inschrijven en tot en met dinsdag 8 oktober 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Jaminé Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 16 oktober 2019 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.