Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-11 Wat werkt in de klas - 20 bouwstenen om je klaspraktijk te versterken

Doelstellingen:

Kennismaken met 20 bouwstenen om je klaspraktijk te versterken.

Bewust worden van wat je als leraar zelf kan doen om je pedagogisch-didactisch handelen bij te sturen.

Doelgroep:

Leraren kleuter- en lager gewoon en buitengewoon onderwijs

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Kinderen helpen om te leren is een stiel apart.                         

Dit vraagt van de leerkracht een open geest, een warm hart en een aantal basisvaardigheden. Deze vaardigheden situeren zich op drie terreinen: organisatorisch, didactisch en pedagogisch. In dit traject zetten we de kwaliteitsvolle interactie tussen leerkracht en kind voorop en zoeken samen naar kansen voor elkeen om zijn interacties te verbeteren.

We gaan het over ‘eenvoudige en krachtige dingen’ hebben: de focus en de aandacht voor  praktische vaardigheden  die het dagelijks lesgeven en opvoeden effectiever, makkelijker en leuker kunnen maken. Leerkrachten moeten zich kunnen focussen op hun kerntaken, met name op leren en opvoeden of anders gezegd op  ‘de binnenkant’ van het onderwijs. Het traject is opgebouwd rond volgende twintig bouwstenen:

1. Binnen en beginnen. Gewoontes en beginactiviteiten in de klas.

2. BinnenklasarchitectuurDe klasruimte doet ertoe!

3. Van ‘t een naar ’t ander. Soepele overgangen van plaats en activiteit.

4. Waarheen leidt de weg? De les richten op een doel en dit vooraf  duidelijk maken aan kinderen.

5. Vertel de kinderen niet alles. Een aanpak waarin de kinderen zelf zoveel mogelijk denken, doen en delen.

6. Nog eens en nog eens. Eerherstel voor de herhaling.

7. Bliksembeurt. Ik wil nu geen vingers zien: iedereen aanspreekbaar.

8. Stop op tijd met de leeractiviteit. Tijd winnen door tijd te verliezen.

9. 100 procent. Iedereen aan boord, anders vertrekken we niet.

10. Een foutvriendelijke benadering. Leren door vallen en opstaan.

11. De lat hoog. Hoge verwachtingen op maat van de leerlingen.

12. Al wat je aandacht geeft, groeit. Tijd geven en nemen.

13. Rijke klare plustaal. De taal van de leerkracht zet de toon.

14. De boog ontspannen. Plezier, humor en spektakelmomenten die de les elan geven.

15. Pluimen en prijzen. Inzet verdient aanmoediging.

16. Overwicht. Gezag uitstralen door lichaam en taal.

17. Positief inkleden. Bij terechtwijzingen uitgaan van het positieve.

18. Kalmte bewaren of terugvinden. Persoonlijke gevoelens onder controle.

19. Jij hoort erbij. Kinderen verbinden met de groep.

20. Een open geest, een open wil, een open hart. Het belangrijkste instrument ben jezelf.

Strategie en methode:

Uiteenzetting en interactie

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 20 januari 2020 inschrijven en tot en met woensdag 15 januari 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Jaminé Bart
Delanghe Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 23 januari 2020 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.