Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-12 Kernwerking Bewegingsopvoeding - 21 oktober 2019

Doelstellingen:
 • Onderhouden van een eenheidsvisie.
 • Relevante informatie laten doorstromen naar het niveau regionale begeleiding, centrale begeleiding en het niveau school (leerkracht LO).
 • Uitwisseling van gedachten en standpunten
 • Eventueel uitwerken van documenten rond bepaalde thema’s
 • Inspelen op de actualiteit rond bewegingsopvoeding
Doelgroep:

Afvaardiging vanuit de scholengemeenschap - leerkrachten bewegings-opvoeding en directeuren

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Deze bijeenkomst besteden we volledig aan het thema ‘evalueren’. We doorlopen de vorming zoals deze in de nascholing zal worden aangeboden en bekijken hoe deze kan worden geoptimaliseerd.

Doelstellingen:

 • Inzicht verwerven in het verband tussen motivatie en de principes van goede evaluat
 • Leren hoe je vanuit ZiLL leerdoelen opstelt voor de bewegingsactiviteiten
 • Leren hoe je stimuleert dat leerlingen zichzelf en elkaar inschatten.
 • Leren hoe je het leren voor leerlingen (en hun ouders) zichtbaar maakt

Beschrijving:

Goed evalueren is applaudisseren.

Tijdens de bewegingslessen en buitenschoolse bewegingsactiviteiten merken we grote verschillen tussen leerlingen. Zowel in motivatie als in motorische en socio-emotionele ontwikkeling. Dat betekent dat je de prestaties van een kind niet kunt vergelijken met die van andere kinderen, maar enkel met zijn of haar eerdere prestaties. Al die verschillen in kaart brengen is onbegonnen werk.

In deze sessie leren we hoe we kinderen vooruithelpen in hun leerproces met heldere leerdoelen en gepaste feedback. Kinderen krijgen terugkoppeling tijdens en na de activiteiten van jou én van klasgenoten. Ze leren zelf te reflecteren op hun vorderingen.

Kinderen – en vaak ook hun ouders – willen graag terugblikken op wat ze geleerd hebben. We onderzoeken hoe we dat leren echt zichtbaar maken.

Strategie en methode:

informatieve sessie met interactie

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Op de bijeenkomsten van de Kernwerking bewegingsopvoeding worden telkens de vertegenwoordigers van de scholengemeenschap uitgenodigd. Dit kan één of meer afgevaardigden zijn van de leraren bewegingsopvoeding en/of een verantwoordelijke van het directieteam.


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 18 oktober 2019 inschrijven en tot en met zondag 13 oktober 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Jaminé Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 21 oktober 2019 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.