Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-14 Bewegingsopvoeding - evalueren zonder punten of smileys

Doelstellingen:
  1. Inzicht verwerven in het verband tussen motivatie en de principes van goede evaluatie
  2. Leren hoe je vanuit ZiLL leerdoelen opstelt voor de bewegingsactiviteiten
  3. Leren hoe je stimuleert dat leerlingen zichzelf en elkaar inschatten.
  4. Leren hoe je het leren voor leerlingen (en hun ouders) zichtbaar maakt
Doelgroep:

Leraren bewegingsopvoeding (bu)bao

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Goed evalueren is applaudisseren.

Tijdens de bewegingslessen en buitenschoolse bewegingsactiviteiten merken we grote verschillen tussen leerlingen. Zowel in motivatie als in motorische en socio-emotionele ontwikkeling. Dat betekent dat je de prestaties van een kind niet kunt vergelijken met die van andere kinderen, maar enkel met zijn of haar eerdere prestaties. Al die verschillen in kaart brengen is onbegonnen werk.

In deze sessie leren we hoe we kinderen vooruithelpen in hun leerproces met heldere leerdoelen en gepaste feedback. Kinderen krijgen terugkoppeling tijdens en na de activiteiten van jou én van klasgenoten. Ze leren zelf te reflecteren op hun vorderingen.

Kinderen – en vaak ook hun ouders – willen graag terugblikken op wat ze geleerd hebben. We onderzoeken hoe we dat leren echt zichtbaar maken.

Strategie en methode:

Uiteenzetting, interactie, groepswerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 15 november 2019 inschrijven en tot en met zondag 10 november 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Jaminé Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 18 november 2019 van 13:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.