Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-16 Co-teachen: samen krachtig in de klas!

Heb je soms het gevoel dat het allemaal wat veel wordt voor één persoon?

Heb je soms het gevoel dat je handen tekort hebt?

Heb je soms nood aan een luisterend oor?

Heb je soms nood aan goede ideetjes rond aanpak van je activiteiten, lessen, omgang met de kinderen,..

Werk dan samen!

Maar…hoe doe je dat? Hoe begin je er aan?

Hiervoor willen wij je inspiratie geven!

Doelstellingen:
 • Deelnemers:
 • Verwerven kennis over het begrip co-teachen en de wetenschappelijke achtergrond
 • Krijgen achtergrondinformatie om voorbereid aan de slag te gaan met co-teachen
 • Zien in dat co-teachen een krachtige organisatievorm is om zorg in de praktijk waar te maken
 • Verkennen verschillende vormen van co-teachen
 • Passen co-teachen toe in hun eigen praktijk
 • Wisselen ervaringen rond co-teachen uit: leren van elkaar
Doelgroep:

Leraars basisonderwijs

zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren

ondersteuners

directeurs

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Waarom co-teachen? Waartoe co-teachen? Hoe doe je dat? 

Je maakt kennis met de wetenschappelijke opbrengsten en effecten van co-teaching.

Je verkent samen met collega’s de basisvoorwaarden en kritische succesfactoren op leerling-, leerkracht- en beleidsniveau.

De verhalen uit de praktijk willen je prikkelen om zelf in je school (samen) aan de slag te gaan.

Je krijgt de kans om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar.

Strategie en methode:

In de eerste module wordt vooral ingezet op de inhoud: doelen, visie, wetenschappelijk onderzoek, organisatievormen, voorwaarden, …

In de tweede module ligt de focus vooral op het uitwisselen van ervaringen, reflectie en leren van elkaar.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Beide sessies volgen.

Bereid zijn om ervaringen te delen.


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 22 november 2019 inschrijven en tot en met zondag 17 november 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Van Hees Els
Pouillon Steve
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 25 november 2019 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 27 januari 2020 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.