Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ANe-01 Sterke en gemotiveerde lezers

De Taalunie richtte naar aanleiding van o.a. de resultaten van internationaal onderzoek zoals PIRLS 2016 (Progress in International Reading Literacy Study) een taalraad begrijpend lezen op.  Uit dit internationale onderzoek blijkt dat er, zowel voor Nederland als voor Vlaanderen, grote zorgen zijn met betrekking tot het begrijpend lezen en het onderwijs in begrijpend lezen. Volgens de Taalraad is het van prioritair belang om in de klas effectieve leesdidactiek toe te passen, dat wil zeggen: een vakspecifieke didactiek die de gewenste en beoogde effecten oplevert. Bovendien zou er meer expliciete aandacht voor leesmotivatie moeten komen.

Doelstellingen:

Achtergrond over begrijpend lezen

 • resultaten van wetenschappelijk onderzoek over begrijpend lezen leren kennen en verbinden met de eigen praktijk
 • een krachtige leesomgeving creëren
 • leesonderwijs verbinden met de nieuwe leerplandoelen eerste graad

Lerend netwerk begrijpend lezen

 • leervragen stellen over begrijpend lezen en samen met andere deelnemers naar antwoorden zoeken
 • op een interactieve manier kennis over begrijpend lezen verdiepen
 • leerervaringen uitwisselen
 • motiverende werkvormen zelf ervaren en uitproberen in de klas
 • leren differentiëren in leesonderwijs (vlotte en moeilijke lezers)

Ondersteuning op de school

 • goede praktijken uitproberen in de klas
 • collega’s inspireren
 • de didactiek voor begrijpend lezen in andere vakken binnenbrengen
Doelgroep:

Vakleraren niet-talen secundair onderwijs, vakleraren Nederlands secundair onderwijs, middenkader (GOK, taalcoördinatoren…)

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Onze Vlaamse leerlingen doen het niet zo goed op internationale toetsen voor begrijpend lezen. Wil jij weten hoe je van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers kan maken? Ben je overtuigd van het belang van een sterk leesbeleid in alle vakken? Wil je graag weten hoe collega’s in andere scholen dit aanpakken? Schrijf je dan in voor dit netwerk.

 

We starten met de  resultaten van onderzoek naar begrijpend lezen en effectief leesonderwijs. We bekijken wat nuttig kan zijn voor onze lespraktijk.  Daarna gaan we twee halve dagen dieper in op  de leervragen van de deelnemers in een lerend netwerk. Het is ook mogelijk om achteraf ondersteuning te krijgen om de principes toe te passen in jouw klaspraktijk en de andere collega’s te inspireren.

Strategie en methode:

De vorming wordt ondersteund met werkvormen en materialen die het leren van de deelnemers bevorderen en die de interactie tussen de deelnemers ten goede komt.

In de lerende netwerken gaan de deelnemers samen op zoek naar antwoorden op leervragen. Begeleiders zorgen voor de nodige achtergrondinformatie en reflectie. Ze zorgen op jouw school voor persoonlijke coaching van leraren of werkgroepen.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 5 oktober 2019 inschrijven en tot en met maandag 30 september 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Verbeke Anne-Mie
De Becker Guy
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 8 oktober 2019
   PB Regio Antwerpen Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 6 november 2019
   eigen school (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 21 januari 2020
   Eigen school (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.