Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AGe-03 2019-10-23 - Historisch redeneren met en over bronnen – hoe ga ik met deze krachtlijn aan de slag in de geschiedenisles?

Doelstellingen:
  1. Je maakt kennis met de voornaamste principes uit de derde krachtlijn ‘Kritisch redeneren met en over bronnen: context, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit van de bron.
  2. Je leert bestaand lesmateriaal met betrekking tot bronnengebruik adequaat evalueren.
  3. Je krijgt enkele vuistregels mee hoe je bronnen in je leermateriaal best presenteert.
  4. Je leert vragen formuleren bij bronnen die aanzetten tot historisch denken.
Doelgroep:

Leraren geschiedenis 1ste graad

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Het nieuwe leerplan voor de eerste graad omschrijft historisch denken in vijf krachtlijnen. De derde krachtlijn focust op het kritisch redeneren met en over bronnen.

In het geschiedenisonderwijs dienen bronnen niet enkel om tot ‘kennis van het verleden’ te komen, maar ook om te verduidelijken hoe ‘geschiedenis’ tot stand komt. Het is belangrijk leerlingen ervan bewust te maken dat je geschiedenis niet rechtstreeks uit bronnen kan aflezen, maar dat je die bronnen altijd moet interpreteren. Hoe kunnen we leerlingen hier vertrouwd mee maken? En hoe kunnen we via bronnen dit inzicht aanscherpen?

Griet Frère, mede-auteur van het boek Historisch denken over bronnen, zoomt tijdens deze sessie in op de concepten bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit. Je leert een manier van werken met bronnen gebruiken die leerlingen aanzet tot historisch denken.

Griet Frère past deze principes toe op bronnen die in de eerste graad aan bod kunnen komen.

Strategie en methode:

Workshop met theoretische input en mogelijkheid tot toepassen van de inzichten

Bijkomende info:

Lesgever: Griet Frère.

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 20 oktober 2019 inschrijven en tot en met woensdag 9 oktober 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 28,00 Euro
Lesgever: Meurisse Lieselot
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 23 oktober 2019 van 14:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.