Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AGe-04 2019-11-08 - Historisch referentiekader – hoe ga ik met deze krachtlijn aan de slag in de geschiedenisles?

Doelstellingen:
  • Deelnemers krijgen theoretisch inzicht in de dimensies van het historisch referentiekader.
  • Deelnemers krijgen een zicht op de rol van het historisch referentiekader in het historisch denken van leerlingen.
  • Deelnemers ontdekken werkvormen die toelaten om de leerplandoelen in verband met het historisch referentiekader te realiseren.
Doelgroep:

Leraren geschiedenis 1ste graad

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Geschiedenisleraren zijn al langer vertrouwd met het historisch referentiekader. In het nieuwe leerplan krijgt het een nog meer prominente plaats. Wat houdt dat referentiekader eigenlijk in? Waarom is het zo belangrijk om historisch te kunnen denken? En hoe ga je ermee aan de slag in de klas? Pedagogisch begeleider Tom De Paepe (regio Oost-Vlaanderen) voert onderzoek naar het historisch referentiekader en zorgt voor input.

Strategie en methode:

Infosessie

Bijkomende info:

Lesgever: Tom De Paepe.

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 5 november 2019 inschrijven en tot en met donderdag 31 oktober 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Meurisse Lieselot
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Kogeka vzw (Inschrijven afgesloten)
Technische-Schoolstraat 52
2440 Geel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 8 november 2019 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.