Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AMa-03 2020-03-11 Leergroep mavo – bijeenkomst 2

Wil je je samen met collega’s van andere scholen professionaliseren rond de beheersingsniveaus die verbonden zijn aan de doelstellingen van het nieuwe leerplan mavo? Dan ben je van harte welkom op deze tweede bijeenkomst van het netwerk mavo

Doelstellingen:

Door deelname aan het netwerk werk je verder aan volgende doelstellingen

  1. Je verdiept je inzicht rond de taxonomische niveaus (beheersingsniveaus) van het nieuwe leerplan;
  2. Je oefent je in het vertalen van de leerplandoelen naar concrete lesactiviteiten en evaluatievormen die aansluiten bij het beoogde beheersingsniveau;
  3. Je netwerkt met collega’s-leerkrachten maatschappelijke vorming.
Doelgroep:

Leraren maatschappelijke vorming eerste graad

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Het nieuwe leerplan mavo kende niet alleen een indrukwekkende inhoudelijke transformatie. Ook werd iedere doelstelling expliciet gekoppeld aan een beheersingsniveau. Deze koppeling is niet vrijblijvend, maar kleurt de keuze van je les- en evaluatieactiviteiten.

 

Ook tijdens deze tweede netwerkbijeenkomst van dit schooljaar brengen we de beheersingsniveaus voor het voetlicht. Samen met leraren van andere scholen verdiep je je achtergrondkennis en vors je uit hoe je de leerplandoelstellingen op het vereiste leerplanniveau kan realiseren.

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze netwerkbijeenkomst vertrekt van de premisse dat de deelnemers aanwezig waren op de eerste bijeenkomst. Toch geldt dit niet als absolute voorwaarde. 


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 7 maart 2020 inschrijven en tot en met dinsdag 3 maart 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Vermeyen An
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 11 maart 2020 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.