Aanmelden
Laden…

Even geduld...

APa-02 2020-01-31 Leergroep PAV – bijeenkomst 2

Wil je je samen met collega’s van andere scholen professionaliseren rond aspecten van het vak PAV? Dan ben je van harte welkom op onze tweede netwerkbijeenkomst PAV.

Doelstellingen:

Tijdens deze netwerkbijeenkomst staan volgende doelstellingen centraal:

  1. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen voor PAV;
  2. Je versterkt je kennis en didactische vaardigheden rond functionele rekenvaardigheid;
  3. Je draagt bij tot het aanleggen van een verzameling functionele rekenproblemen;
  4. Je oefent je in het bedenken van differentiatiewegen;
  5. Je netwerkt met collega’s-leerkrachten.
Doelgroep:

Leraren PAV die lesgeven in de tweede of derde graad

Vakcoördinatoren PAV

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Regelmatig beluister ik de verzuchting dat het moeilijk is om functionele rekenproblemen te bedenken. Hoog tijd dus om dit onderwerp op de agenda van het netwerk te plaatsen!

Tijdens deze bijeenkomst brengen we rekenkundige problemen samen, reflecteren we over de beheersingsniveaus ervan en zoeken we naar mogelijkheden om binnen deze concrete opdrachten te differentiëren.

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Je brengt enkele voorbeelden mee van rekenkundige problemen.


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 26 januari 2020 inschrijven en tot en met donderdag 23 januari 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Vermeyen An
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 31 januari 2020 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.