Aanmelden
Laden…

Even geduld...

APa-03 2019-11-13 Leergroep PAV 7de jaar – bijeenkomst 1

Wil je je samen met collega’s van andere scholen die net als jij lesgeven in het 7de jaar professionaliseren rond aspecten van het vak PAV? Dan ben je van harte welkom op ons netwerk PAV.

Doelstellingen:

Tijdens deze netwerkbijeenkomst staan volgende doelstellingen centraal:

  1. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen voor PAV;
  2. Je krijgt inzicht in de globale werkpunten voor ons vakgebied;
  3. Je onderzoekt welke acties je kan ondernemen in functie van deze werkpunten;
  4. Je netwerkt met collega’s-leerkrachten.
Doelgroep:

Leraren PAV die lesgeven in het 7de jaar

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Naar jaarlijkse gewoonte bracht de onderwijsinspectie verslag uit van haar doorlichtingen. We analyseren hoe PAV ‘scoorde’ en onderzoeken waar we vooruitgang boekten, maar ook waar er marge tot verbetering is. Vervolgens bekijken we hoe we deze werkpunten kunnen ombuigen tot sterke punten. Door onze expertise hierrond te delen, inspireren we elkaar.

Daarnaast starten we met het maken van een toolbox die als ruggensteun kan dienen bij het projectmatig werken.

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 8 november 2019 inschrijven en tot en met dinsdag 5 november 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Vermeyen An
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 13 november 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.