Aanmelden
Laden…

Even geduld...

APa-05 Start to PAV – vormingstraject voor instromende leraren

Sta je al langer voor de klas, maar heb je sinds dit schooljaar of vorig schooljaar PAV in je opdracht en wil je je verdiepen in dit geweldige vak, dan is dit vormingstraject op jouw lijf geschreven.

Doelstellingen:

Tijdens dit vormingstraject staan volgende doelstellingen centraal:

 1. Je kent de visie op algemene vorming in (d)bso;
 2. Je beheerst de basisprincipes van het vak PAV;
 3. Je versterkt je kennis rond de inhoud van de leerplannen;
 4. Je doet inspiratie op rond thema’s die vanuit het lerend netwerk gekozen worden.
Doelgroep:

Leraren met leservaring die sinds kort PAV in hun opdracht hebben, maar hiervoor geen opleiding volgden.

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

In dit vormingstraject staan de deelnemers zelf mee aan het roer; op basis van hun noden en vragen wordt de koers bepaald.

We starten het vormingstraject met een interactieve verkenning van de visie op algemene vorming en de basisprincipes van het vak PAV.

In de tweede sessie staan de specifieke ondersteuningsbehoeften van de deelnemers rond de inhoud van de leerplannen centraal.

De twee laatste bijeenkomsten worden ingekleurd op basis van de leervragen van de deelnemers.

Strategie en methode:

Lerend netwerk met mogelijkheid tot begeleiding op de klasvloer

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Wie inschrijft, engageert zich om deel te nemen aan het volledige traject.
 • Je bent bereid om eigen voorbeelden in te brengen.
 • Je bent bereid om tussentijds kleine opdrachten uit te voeren of uit te proberen.

Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 2 oktober 2019 inschrijven en tot en met zondag 29 september 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Vermeyen An
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 7 oktober 2019 van 13:30 tot 16:00
  • woensdag 27 november 2019 van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 31 januari 2020 van 13:30 tot 16:00
  • donderdag 5 maart 2020 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.