Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AGo-01 GOK-bijeenkomst 1

Doelstellingen:

-Deelnemers in functie van de GOK-zelfevaluatie informeren over mogelijkheden om gegevens te verzamelen

-Deelnemers in functie van de GOK-zelfevaluatie ondersteunen in het leren interpreteren van  gegegevens en in het formuleren van bijsturingen

-Deelnemers netwerken met elkaar

Doelgroep:

Scholen SO : Directies - GOK-coördinatoren

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Focus ligt op  het gebruik van data (gegevens) om de GOK-doelstellingen tussentijds te evalueren.

We gaan hierbij in op volgende vragen:

-Welke gegevens met betrekking tot de vooropgestelde GOK-doelen zijn reeds beschikbaar? 

-Welke gegevens moeten nog worden opgehaald? 

-Zijn we in staat om de verzamelde gegevens te analyseren zodat we hier bijsturingen aan kunnen koppelen?

Maarten Penninckx zal ons hierbij ondersteunen. 

Strategie en methode:

Netwerk – informerend en activerend

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 5 oktober 2019 inschrijven en tot en met maandag 30 september 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Bogaerts Werner
Kimpe Frie
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 8 oktober 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.