Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AWi-01 2019-11-06 - Inspiratie- en werkdag wiskunde – aan de slag met het nieuwe leerplan wiskunde A-stroom

Doelstellingen:

Deelnemers

  1. verdiepen hun kennis van het nieuwe leerplan wiskunde;
  2. vertalen de doelen naar de praktijk;
  3. delen praktijkideeën;
  4. netwerken met elkaar.
Doelgroep:

Leraren wiskunde 1ste graad A-stroom

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Op deze dag zoomen we in op de summatieve evaluatie van de leerlingen na het eerste trimester wiskunde met het nieuwe leerplan.

De deelnemers delen vooraf hun ontwerpvragen voor de examens van het eerste trimester.

We komen samen tot een vragenbank. We zetten criteria uit om te komen tot een evenwichtig examen waarvan de vragen representatief, valide, billijk en objectief geformuleerd zijn. De deelnemers kunnen op basis daarvan hun schooleigen examen maken dat past bij de eigenheid van het onderwijs dat ze aan hun leerlingen gegeven hebben.

De deelnemers aan de inspiratie- en werkdag wiskunde kiezen het onderwerp van de volgende inspiratie- en werkdag.

Strategie en methode:

Informatief luik - Interactief luik - Zelfreflectie

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 2 november 2019 inschrijven en tot en met dinsdag 29 oktober 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Van Huffel Ria
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 6 november 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.