Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AKt-01 Samen de vernieuwing inzetten

Doelstellingen:
 • De deelnemers verdiepen zich in het nieuwe leerplan klassieke talen voor de eerste graad.
 • De deelnemers leren een lectuurles maken volgens de principes van de modernisering.
 • De deelnemers verdiepen zich in de niveaus van Bloom en leren opdrachten te formuleren die de leerplandoelstellingen op het juiste niveau toetsen.
 • De deelnemers reflecteren over evaluatie die aansluit bij het nieuwe leerplan.
Doelgroep:
 • Leraren Latijn van de eerste graad die vorig jaar wel de leerplanvoorstelling meegemaakt hebben, maar niet de regionale vakvergadering.
 • Leraren Latijn van de eerste graad die zich ook hebben ingeschreven voor de leerplanvoorstelling op 19 september om 9 u.
Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Dit is een ietwat ingekorte herhaling van de regionale vakvergadering van 13 juni 2019.

Het nieuwe leerplan klassieke talen voor de eerste graad brengt een veranderde aanpak van ons vak in de eerste graad mee: teksten staan daarbij centraal. Op deze dag willen we inzoomen op verschillende aspecten van die verandering. Hoofddoelstelling is samen te reflecteren en samen te werken aan concrete aspecten van deze werking. Na een plenum volgen drie sessies die door iedereen in een carroussel gevolgd worden, zodat je echt met het leerplan aan de slag bent gegaan en weet hoe je er verder mee moet omgaan.

11 u: Onthaal met koffie en thee

11.20 - 12 u: Plenum

12.10 u – 13.20 u: Sessie 1

13.20 u – 14 u: Lunchpauze

14 u – 15.10 u: Sessie 2

15.10 u – 16.20 u: Sessie 3

Plenum

In plenum worden een aantal zaken gebracht waarover nog geen duidelijkheid bestond, zoals enkele elementen i.v.m. evaluatie. Vragen die intussen binnengekomen zijn, kunnen hier ook behandeld worden. Denk daarbij bv aan de digitale leerplantool en de jaarplanning.

Sessie 1

Aan de hand van een eigen proefwerk van vorig schooljaar reflecteer je samen aan de hand van enkele vragen over de noodzakelijke veranderingen om in de geest van het nieuwe leerplan te evalueren.

Sessie 2

Aan de hand van een aangeboden document i.v.m. leerplandoelstellingen en de niveaus van Bloom bedenk je samen met anderen opdrachten bij een opgegeven tekst in aansluiting bij de leerplandoelstellingen. Je reflecteert daarbij of de opdracht enop het juiste niveau van Bloom geformuleerd zijn.

Sessie 3

In kleine groepjes maak je een lectuurles waarbij elke leerling kansen heeft om al lezend te leren en te groeien. Er zal een voorbeeld beschikbaar zijn.

Strategie en methode:

Bijna de hele dag wordt concreet gewerkt in groepen. Zo wordt de reflectie verdiept en leren we van elkaar.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
 • de deelnemers brengen een proefwerk Latijn 1ste graad van juni mee;
 • de school van de deelnemende leraren heeft het schoolteam geregistreerd om te kunnen werken met Llinked (de digitale leerplantool);
 • de deelnemers nemen een (digitaal) leerplan mee;
 • de deelnemers brengen indien mogelijk een laptop of tablet mee.

Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 15 september 2019 inschrijven en tot en met maandag 9 september 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 43,00 Euro
Lesgever: Lehembre Dietske
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 19 september 2019 van 11:00 tot 16:20
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.